Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

14:00 – 16:45
Виртуална изложба на картини на участниците в конкурса за рисунка „Науката преобразява животи"
Присъединете се тук
15:00 – 15:15
Официално откриване на Европейска нощ на учените във Филиал Велико Търново
Филиал Велико Търново на Медицински университет - Варна
Присъединете се тук

Парола: 1234

15:15 – 15:45
Научна дискусия и филм „Роботите и човешкото здраве"
Присъединете се тук
Парола: 1234
15:45 – 16:00
Награждаване на участниците в конкурса за рисунка „Науката преобразява животи" във Филиал Велико Търново
Присъединете се тук

Парола: 1234
​16:00 – 16:15 Демонстрация на компютърно-базирана клинична аудиометрия
Присъединете се тук
Парола: 1234
______________________________________________________________________________________________

Това е обществено събитие, на което ще бъдат правени снимки и видео записи. Вие може да бъдете заснети и да попаднете във видео кадър. С посещението на събитието, Вие давате съгласието си на организаторите и на Европейската комисия да правят и да използват по свое усмотрение снимки, видео и звукови записи. С участието Ви в общественото събитие, Вие освобождавате от отговорност организаторите и Европейската комисия във връзка с горното.

Photography and filming is taking place at this event today. If you enter this area, you may be filmed and have your picture taken. By entering this area, you are giving consent to the organisers and the European Commission to film, photograph, and to make sound recordings of you, and to use such recordings and images at their discretion. You hereby release the organisers and the European Commission from any liability in connection with the above.
______________________________________________________________________________________________

​Европейска нощ на учените 2020 се осъществява в рамките на проект K-TRIO 4 („Researchers in Кnowledge Тriangle“), финансиран от Европейския съюз по програмата за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“, „Дейности Мария Склодовска-Кюри”, договор 955283