Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

преп. Галина Димова Дикова


Катедра:
УС: Физическо възпитание и спорт
Е-поща:
Телефон: 052/ 677 050

 

Биография

Публикации

Член на