Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Хабилитационни трудове

​​​​Публикационна етика в биомедицинските изследвания : Нарушения и стандарти за добра публикационна практика

Албена Керековска


ISBN 978-954-449-771-2

ISBN 978-619-7137-19-4

Година на издаване: 2015 г.
​Комуникативни умения в медицинската практика

Виолета Тачева


ISBN 978-954-449-767-5

Година на издаване: 2014 г.
Синдромът на „замръзналото” рамо – особености и съвременен терапевтичен подход

Илия Тодоров


ISBN: 978-619-7137-12-5

Година на издаване: 2014 г.
​Анатомия и ангиографска класификация на вътрешната сънна артерия за клиничната практика

Тони Аврамов


ISBN: 978-954-449-768-2

Година на издаване: 2014 г.
Психофизиология на пола

Златислав Стоянов


ISBN: 978-619-7137-13-2

Година на издаване: 2014
​Безопасна медицина

Анна Кирчева


ISBN 978-954-449-721-7

Година на издаване: 2014
​​
​Хиатална херния - Диагностика и лечение​

Щерю Щерев


ISBN 978-954-449-755-2

Година на издаване: 2014 г.

Задна декомпресивна и стабилизираща хирургия при торакална и лумбална нестабилност

Светослав Калевски


ISBN 978-954-449-696-8

Година на издаване: 2013

   
Евтаназията – другият изход

Параскева Манчева


ISBN 978-954-9685-41-1

Година на издаване: 2013

Йоана Димитрова Киселова-Кънева


Издателство „Антида“, Варна, 2013

ISBN 978-619-90019-4-3


Явор Димитров Корновски


Издателство „Стено“, Варна, 2013

ISBN 978-954-449-675-3

Таргетна и системна терапия при белодробен карцином - от молекулярната биология до клиничните проучвания​

Иван Щерев Донев


Година на издаване: 2013


ISBN: 978-954-9685-95-4

E-Camp​​us. Съвременни форми на електронно обучение в академична среда

Иван Мерджанов


ISBN 978-954-449-664-7

Издателство “СТЕНО”, Варна, 2013

Психологична психотерапия

Иванка Бончева


ISBN: 978-954-579-960-0

Година на издаване: 2013

Инвазивни методи в гръдната хирургия

Радослав Радев


ISBN: 978-954-9685-85-5

Година на издаване: 2013

Росица Зорчева-Вътева


ISBN: 978-954-9685-56-5

Година на издаване: 2013

Лечение на хроничното бъбречно заболяване

Александър Стоянов


ISBN: 978-954-9685-36-7

Година на издаване: 2013

Устойчиви органични замърсители в храни

Мона Станчева


ISBN: 978-619-90019-3-6

Година на издаване: 2013

Кирил Христозов


ISBN: 978-954-92787-6-7

Година на издаване: 2013
Остро гастро интестинално кървене. Ендоскопска диагностика и лечение

Валентин Игнатов


ISBN: 978-954-9685-90-9

Година на издаване: 2013

Шизофрения. Нови патогенични концепции

Риналдо Шишков


ISBN: 978-954-9685-46-6

Година на издаване: 2012

Интермитентна хормонотерапия при карцином на простата

Тошо Ганев


ISBN: 978-954-9685-78-7

Година на издаване: 2012