Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​

Информация за студенти

 

 

КАНДИДАТСТУДЕНТСКА КАМПАНИЯ 2023г.

Начини за подаване на документи:

Документи за участие в предварителните изпити и документи за кандидатстване ще се приемат само онлайн – от тук.

 

СРОКОВЕ ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:

 

СпециалностиОбразователно-квалификационна степенСрок за подаване на документиИзпитни дати

Медицинска сестра

(в гр. Варна и филиалите в гр. Шумен, Сливен, Велико Търново)


Акушерка

(в гр. Варна и филиалите в гр. Шумен, Сливен, Велико Търново)


 

 

 

Бакалавър

 

За предварителния изпит:

27.03. – 05.04.2023 г.

 

 

За редовния изпит и за кандидатстване:

14.06. – 26.06.2023 г.

 и 05.07. – 11.07.2023 г.

 

Предварителен изпит:

Биология - 22.04.2023 г.

 

 

Редовен изпит:

Биология - 14.07.2023 г. 


 

КОНКУРСЕН  ИЗПИТ:


 • Дата на провеждане на РЕДОВЕН ИЗПИТ - 14.07.2023 г. 
 • Тест по биология, включващ комбинация от въпроси по учебния материал за 8, 9 и 10 клас;
 • Продължителност 2 часа;
 • Конспект ще намерите в Справочника за прием на студенти за учебната 2023-2024 година. 
 • Място на провеждане - Филиал Сливен, ул. „Ген. Столетов" № 30 и МУ-Варна, ул. „Марин Дринов" № 55

Сборник с тестови задачи /с отговори/, включени в кандидатстудентския изпит по биология, може да намерите във Филиал Сливен, ул. „Генерал Столетов" №30. 

 

   БАЛООБРАЗУВАНЕ:

 • Максималният бал е 24.00. Образува се като сбор от оценките от ДЗИ:  по български език и литература от дипломата за средно образование и утроената оценка от конкурсния изпит - тест по биология.
 • При неположени ДЗИ се вземат оценките по биология и български език и литература от курса на обучение.

 

   ПОДГОТВИТЕЛЕН КУРС ПО БИОЛОГИЯ:

Катедрата по Биология към МУ-Варна организира подготвителен кандидатстудентски курс за специалностите „Медицинска сестра", „Акушерка" за филиал  Сливен. Курсът ще се проведе на ...

 Кандидатстудентският курс ще включва теория, както и решаване на тестови задачи по Биология от материала за 8, 9 и 10 класове, предвиден за тези специалности.

Курсът ще се проведе онлайн в системата на blackboard  МУ- Варна.

Записването за участие в курса ще става чрез изпращане на имена, телефон за обратна връзка, e-mail адрес и сканиран / заснет документ за платена такса до следния e-mail: biology@mu-varna.bg

За допълнителни въпроси можете да се свържете на телефон:

052 677-291, 0894 012 112, 0888 041 082

 Tакса за курса – 80лв.

 Необходимо е сумата да се преведе предварително по сметка на МУ-Варна:

  Банка ДСК ЕАД

 Клон Варна  BIC: STSABGSF

  IBAN: BG24STSA93003100040700   КОНТАКТИ :

 • Филиал Сливен, Учебен отдел – тел. 0878544068 и тел.: 0889800305
 • МУ-Варна, Учебен отдел – тел. 052/677013, 677014, 677015
 •  www.mu-varna.bg​
 • https://www.facebook.com/muvarnafilialsliven/

 

Необходими документи за записване в първи курс

 • Диплома за завършено средно образование (оригинал и незаверено фотокопие)  - за специалност „Медицинска сестра" и „Акушерка"
 • Медицинско удостоверение, издадено от личния лекар и заверено от психиатър или удостоверение от Районния  психодиспансер по местоживеене.
 • Четири снимки – формат 35мм/45мм
 • Комплект документи за записване, закупени  от книжарница „Кохинор" ул. „Йордан Кювлиев" № 5: студентска книжка, лична студентска карта, декларация за здравно осигуряване, декларация за достоверност на подадените документи по чл.313 от НК и един брой именник (по желание именникът може да се попълни предварително в регистрационна форма за всеки кандидат-студент в сайта на МУ-Варна).
 • Лична карта (оригинал и незаверено копие)
 • Бордеро за платена такса за обучение за първия семестър на учебната 2022/2023 г.

 
БАНКОВА  СМЕТКА на МУ-ВАРНА 
Банка ДСК ЕАД, 
Клон Варна 
BIC: STSABGSF
IBAN: BG24STSA93003100040700 – в лева

***********