Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​​​

Информация за студенти

 Кандидатстудентска кампания 2024/2025, Филиал Сливен


КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ ИЗПИТИ И СРОКОВЕ ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА УЧЕБНАТА 2024/ 2025 ГОДИНА:

СпециалностОбразователно-квалификацион​на степенСрок за подаване на докум​ентиИзпитни ​дати

 

Медицинска сестра

и 

Акушерка

 

  

 

Бакалавър

 

 

За предварителния изпит:

08.04. - 17.04.2024 г.

 

За редовния изпит и за кандидатстване:

17. 06. - 09.07.2024 г.

 

Предварителен изпит:

Биология -  27.04.2024 г.

 

Редовен изпит:

Биология - 12.07.2024 г.

.

 

 

Уважаеми кандитат-студенти,

Филиал Сливен към МУ-Варна Ви продоставя възможвност за : 

1. Обучение в един от най-модерните и високотехнологични университети в страната.

2. Обучение в модерна аудитория и учебни зали, и в електронна среда.

3. Придобиване на европейска диплома и реализация в страната и чужбина.

 

Срокове за подаване на документи за специалностите медицинска сестра и акуше

Изпит по биология: 

Начини за подаване на документи: 

Документи за участие в предварителните изпити и документи за кандидатстване ще се приемат само онлайн – от тук.

 

СРОКОВЕ ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ

Подаване на документи за:

Предварителен изпит:

08.04.2024г.-17.04.2024г.

Редовен изпит:

17.06.2024г.-09.07.2024г. 

 

КОНКУРСЕН  ИЗПИТ

 • Дата на провеждане на предварителен изпит -27.04.2024г.
 • Дата на провеждане на редовен изпит-12.07.2024г.
 • Тест по биология, включващ комбинация от въпроси по учебния материал за 8, 9 и 10 клас;
 • Продължителност 2 часа;
 • Конспект ще намерите в Справочника за прием на студенти за учебната 2024-2025 година. 
 • Място на провеждане - Филиал Сливен, ул. „Ген. Столетов" № 30 и МУ-Варна, ул. „Марин Дринов" № 55

Сборник с тестови задачи /с отговори/, включени в кандидатстудентския изпит по биология, може да намерите във Филиал Сливен, ул. „Генерал Столетов" №30. 

 

БАЛООБРАЗУВАНЕ:

 • Максималният бал е 24.00. Образува се като сбор от оценката от ДЗИ:  български език и литература от дипломата за средно образование и утроената оценка от конкурсния изпит - тест по биология.
 • При неположени ДЗИ се взема оценката по български език и литература от курса на обучение.

КЛАСИРАНЕ:

 • Ново! Класирането се извършва по реда на посочените от кандидат- студента специалности и по низходящ ред на състезателния бал, като водещ е редът на посочените специалности (в регистрационната форма за онлайн кандидатстване кандидатът номерира най-желаната специалност с 1, по-малко желаната специалност с 2 и т.н.; нежеланите специалности номерира с 0; желанията се номерират отделно за всяка група специалности, започвайки от 1). 
 • Пример: На първо класиране за специалност „Медицина“ ще бъде класиран кандидат-студент с подредба на специалностите в състезателния картон: 1-во желание специалност „Медицина“, 2-ро желание специалност „Дентална медицина“ и бал 40,50, а некласиран за тази специалност ще бъде кандидат с подредба на специалностите: 1-во желание специалност „Дентална медицина“ и 2-ро желание специалност „Медицина“ и бал 41,65. При наличие на свободни места, втория кандидат, ще бъде класиран по първото си желание за специалност „Дентална медицина“.

 

Tакса за изпита: – 90лв.

Необходимо е сумата да се преведе предварително по сметка на МУ-Варна:

Банка ДСК ЕАД

Клон Варна  BIC: STSABGSF

IBAN: BG24STSA93003100040700   КОНТАКТИ :

 • Филиал Сливен, Учебен отдел – тел. 0889800305, 0878544068
 • МУ-Варна, Учебен отдел – тел. 052/677013, 677014, 677015
 •  www.mu-varna.bg
 • https://www.facebook.com/muvarnafilialsliven/

 

Необходими документи за записване в първи курс

• Диплома за завършено средно образование (оригинал и незаверено фотокопие)  - за специалност „Медицинска сестра" и „Акушерка"
• Медицинско удостоверение, издадено от личния лекар и заверено от психиатър или удостоверение от Районния  психодиспансер по местоживеене.
• Четири снимки – формат 35мм/45мм
• Комплект документи за записване, закупени  от книжарница „Кохинор" ул. „Йордан Кювлиев" № 5: студентска книжка, лична студентска карта, декларация за здравно осигуряване, декларация за достоверност на подадените документи по чл.313 от НК и един брой именник (по желание именникът може да се попълни предварително в регистрационна форма за всеки кандидат-студент в сайта на МУ-Варна).
• Лична карта (оригинал и незаверено копие)
• Бордеро за платена такса за обучение за първия семестър на учебната 2022/2023 г.

 
БАНКОВА  СМЕТКА на МУ-ВАРНА 
Банка ДСК ЕАД, 
Клон Варна 
BIC: STSABGSF
IBAN: BG24STSA93003100040700 – в лева


​Актуална и изчерпателна информация, свързана с приема на студенти в МУ-Варна, можете да намерите тук.​


***********