Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​

Информация за студенти

 


КАНДИДАТСТУДЕНТСКА КАМПАНИЯ 2021г

Начини за подаване на документи:

Документи за участие в предварителните изпити и документи за кандидатстване ще се приемат само онлайн – от тук.

 

СРОКОВЕ ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:

Подаване на документи за ПРЕДВАРИТЕЛЕН ИЗПИТ:

29.03. - 07.04.2021 г.

Подаване на документи за РЕДОВЕН ИЗПИТ:

16.06. - 30.06.2021 г. и 07.07. - 13.07.2021 г.

 

КОНКУРСЕН  ИЗПИТ:

 • Дата на провеждане на ПРЕДВАРИТЕЛЕН ИЗПИТ – 17.04.2021 г.;
 • Дата на провеждане на РЕДОВЕН ИЗПИТ -16.07.2021 г.
 • Тест по биология, включващ комбинация от въпроси по учебния материал за 8, 9 и 10 клас;
 • Продължителност 2 часа;
 • Конспект ще намерите в Справочника за прием на студенти за учебната 2021-2022 година. 
 • Място на провеждане - Филиал Сливен, ул. „Ген. Столетов" № 30 и МУ-Варна, ул. „Марин Дринов" № 55

Сборник с тестови задачи /с отговори/, включени в кандидатстудентския изпит по биология, може да намерите във Филиал Сливен, ул. „Генерал Столетов" №30. 

 

   БАЛООБРАЗУВАНЕ:

 • Максималният бал е 24.00. Образува се като сбор от оценките от ДЗИ:  по биология; български език и литература от дипломата за средно образование и удвоената оценка от конкурсния изпит - тест по биология.
 • При неположени ДЗИ се вземат оценките по биология и български език и литература от курса на обучение.

 

   ПОДГОТВИТЕЛЕН КУРС ПО БИОЛОГИЯ:

Катедрата по Биология към МУ-Варна организира подготвителен кандидатстудентски курс за специалностите „Медицинска сестра", „Акушерка" за филиал  Сливен, който ще се проведе на 03. и 04. Април 2021 г.

 

 Кандидатстудентският курс ще включва теория, както и решаване на тестови задачи по Биология от материала за 8, 9 и 10 класове, предвиден за тези специалности.

 

Начало на курса: 03. 04. 2021 г. от 9:00 часа.

 

Курсът ще се проведе онлайн в системата на blackboard  МУ- Варна.

 

Записването за участие в курса ще става чрез изпращане на имена, телефон за обратна връзка, e-mail адрес и сканиран / заснет документ за платена такса до следния e-mail: biology@mu-varna.bg

 

За допълнителни въпроси можете да се свържете на телефон:

 

052 677-291, 0894 012 112, 0888 041 082

 

 Tакса за курса – 80лв.

 Необходимо е сумата да се преведе предварително по сметка на МУ-Варна:

  Банка ДСК ЕАД

 Клон Варна  BIC: STSABGSF

  IBAN: BG24STSA93003100040700   КОНТАКТИ :

 

Необходими документи за записване в първи курс

 • Диплома за завършено средно образование (оригинал и незаверено фотокопие)  - за специалност „Медицинска сестра" и „Акушерка"
 • Медицинско удостоверение, издадено от личния лекар и заверено от психиатър или удостоверение от Районния  психодиспансер по местоживеене.
 • Четири снимки – формат 35мм/45мм
 • Комплект документи за записване, закупени  от книжарница „Кохинор" ул. „Йордан Кювлиев" № 5: студентска книжка, лична студентска карта, декларация за здравно осигуряване, декларация за достоверност на подадените документи по чл.313 от НК и един брой именник (по желание именникът може да се попълни предварително в регистрационна форма за всеки кандидат-студент в сайта на МУ-Варна).
 • Лична карта (оригинал и незаверено копие)
 • Бордеро за платена такса за обучение за първия семестър на учебната 2021/2022 г.

 
БАНКОВА  СМЕТКА на МУ-ВАРНА 
Банка ДСК ЕАД, 
Клон Варна 
BIC: STSABGSF
IBAN: BG24STSA93003100040700 – в лева


***********