Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​

Информация за студенти

 


КАНДИДАТСТУДЕНТСКА КАМПАНИЯ 2020г

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

 1. Пълният набор от документи за кандидатстване и инструкции за попълване, можете да намерите на сайта на МУ-Варна: www.mu-varna.bg, както и в книжарница „Кохинор" – гр. Сливен, ул. „Йордан Кювлиев" №5, за контакти: тел. 044/623 548.

        Сливен - гр. Сливен, ул. „Ген. Столетов" № 30.

КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ ДОКУМЕНТИ МОЖЕТЕ ДА ПОДАДЕТЕ:

 • Във Филиал Сливен, ул. „Ген. Столетов" № 30 - за специалностите „Медицинска сестра" и „Акушерка" 
 •  В МУ-Варна, ул. „Марин Дринов" № 55 - за други специалности и филиали
 • По електронен път,  чрез сайта на МУ–Варна -  www.mu-varna.bg/BG/Admission

СРОКОВЕ ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:

 • 15.06. - 24.06.2020 г. (без неделя при подаване на място, онлайн – без почивен ден)
 • 07.07. - 13.07.2020 г. (без неделя при подаване на място, онлайн – без почивен ден)

КОНКУРСЕН  ИЗПИТ:

 • Дата на провеждане - 16.07.2020 г.;
 • Тест по биология, включващ комбинация от въпроси по учебния материал за 8, 9 и 10 клас;
 • Продължителност 2 часа;
 • Конспект ще намерите в Справочника за прием на студенти за учебната 2020-2021 година. 
 • Място на провеждане - Филиал Сливен, ул. „Ген. Столетов" № 30 и МУ-Варна, ул. „Марин Дринов" № 55

Сборник с тестови задачи /с отговори/, включени в кандидатстудентския изпит по биология, може да намерите във Филиал Сливен, ул. „Генерал Столетов" №30. 

   БАЛООБРАЗУВАНЕ:

 • Максималният бал е 24.00. Образува се като сбор от оценките от ДЗИ:  по биология; български език и литература от дипломата за средно образование и удвоената оценка от конкурсния изпит - тест по биология.
 • При неположени ДЗИ се вземат оценките по биология и български език и литература от курса на обучение.

   ПОДГОТВИТЕЛЕН КУРС ПО БИОЛОГИЯ:

 • Курсът ще се проведе в сградата на Филиал Сливен на 04 и 05 юли 2020 г. от 9.00 ч. Необходимо е предварително записване на тел. 0889 800305 или на място във Филиал Сливен, като се представи бордеро от платена такса по банков път по сметката на МУ-Варна; 

   КОНТАКТИ :

 
Необходими документи за записване в първи курс

• Диплома за завършено средно образование (оригинал и незаверено фотокопие)  - за специалност „Медицинска сестра" и „Акушерка"
• Медицинско удостоверение, издадено от личния лекар и заверено от психиатър или удостоверение от Районния  психодиспансер по местоживеене.
• Четири снимки – формат 35мм/45мм
• Комплект документи за записване, закупени  от книжарница „Кохинор" ул. „Йордан Кювлиев" № 5: студентска книжка, лична студентска карта, декларация за здравно осигуряване, декларация за достоверност на подадените документи по чл.313 от НК и един брой именник (по желание именникът може да се попълни предварително в регистрационна форма за всеки кандидат-студент в сайта на МУ-Варна).
• Лична карта (оригинал и незаверено копие)
• Бордеро за платена такса за обучение за първия семестър на учебната 2020/2021 г.

 
БАНКОВА  СМЕТКА на МУ-ВАРНА 
Банка ДСК ЕАД, 
Клон Варна 
BIC: STSABGSF
IBAN: BG24STSA93003100040700 – в лева
***********