Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

История и факти


Департаментът по чуждоезиково обучение, комуникации и спорт е наследник на Катедрата по чужди езици, която е прераснала през 2001 г. в Департамент  по езиково обучение, комуникации, педагогика и спорт.  

От 1998 г. Департаментът организира и провежда традиционно на всеки три години авторитетни международни теоретико-практични научни конференции по приложна лингвистика в България с фокус върху научните изследвания в областта научно-професионално развитие, професионална реализация и бизнес чрез чужд език, лингвистични, социолингвистични, психолингвистични и културологични аспекти на специализираното езиково обучение, формите на електронно обучение в обучението по чужд език и др. 

През периода 1962 – 1992 г. ръководител на катедрата е доц. д-р Лиляна  Димитрова, която е удостоена с наградата „Почетен знак със синя лента". 

През периода 1995 – 2001 г. ръководител на Катедрата по чужди езици е проф. д-р Виолета Тачева, която е избрана за директор на департамента през 2001 г. и остава негов директор до 2014 г. Проф. Тачева е наградена от ръководството на Медицинския университет с най-високото отличие „Почетен знак със синя лента" през 2014 г., а през 2018 г. получава награда „Варна" за утвърждаването на Варна като международен и национален културен и академичен център, за всестранното популяризиране на българския език в Европа и за високите научни постижения в областта на висшето образование.

През периода 2014 – 2022 г. директор на департамента е проф. д-р Иван Мерджанов, който има над 60 публикации и участия в научни конференции. 


Академичен състав на ДЧЕОКС


ОТЛИЧИЯ И НАГРАДИ