Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Каролина Петрова Николова

Филиал Шумен 


Катедра: Катедра Здравни грижи Филиал Шумен
УС:
Е-поща:
Телефон:

 

Биография

Родена на 15.08.1970г. в град Шумен. Завършва средно образование в Спортно училище„Васил Друмев"-гр.Шумен, профил „Лека атлетика". Дипломира се през 2019г. в ШУ " Еп. Константин Преславски" със специалност„Педагогика на обучението по физическо възпитание и спорт", бакалавърска степен. С дългогодишен опит като треньор по лека атлетика в СКЛА „Атлет-Шумен". От 2019г. работи към ШУ„Еп.К.Преславски" и Филиал Шумен на МУ-Варна, катедра „Здравни грижи" като хоноруван преподавател по спорт.

 


Публикации

Член на