Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Контакти

Организатор учебна дейност

Сияна Мариянова Миткова
Тел: 0882 450 008

Организатор, учебна дейност
Тел: 0882 450 008


Организатор - библиотекар​
Тел: 0876 780 982
Организатор стопанска дейност
Тел: 0884 77 61 12