Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Контакти

Организатор учебна дейност

Сияна Мариянова Миткова


Тел: 0882 450 008

Организатор учебна дейност


E-mail: Zh.Fikri@mu-varna.bg

Тел: 0882 450 008
 
Организатор - библиотекар​Тел: 0876 780 982


Технически организатор, административна дейностТел: 0884 77 61 12 

Организатор стопанска дейност


E-mail: Sergey.Metodiev@mu-varna.bg

Тел: 0884 77 61 12

Организатор стопанска дейност


E-mail: 

Тел:


  
Технически организатор, административна дейност


E-mail: 

Тел: