Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Контакти

Организатор учебна дейност

Сияна Мариянова Миткова


Тел: 0882 450 008 
Организатор - библиотекар​Тел: 0876 780 982

Организатор стопанска дейностТел: 0884 77 61 12


  
Технически организатор, административна дейност