Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​

Контакти

Директор филиал

Доц. Диана Станчева Димитрова, д.пс.  
Е-mail: dimitrova@mu-varna.bg
GSM: 0887 627 789
тел: 062/69 00 24Ръководител Катедра по здравни грижи

Организатор учебна дейност 

Диляна Димитрова Димитрова
E-mail: D.Dimitrova@mu-varna.bg
GSM: 0889 098 965
тел: 062/ 69 00 23
Технически организатор

Петър Георгиев Василев
E-mail: petar.vasilev@mu-varna.bg 
GSM: 0884 754 245Организатор-библиотекар

Елена Валентинова Милева, 
Е-mail: Elena.Mileva@mu-varna.bg
GSM: 0878 402 176