Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​

Контакти
Организатор учебна дейност - в отпуск по майчинство

Диляна Димитрова Димитрова
E-mail: D.Dimitrova@mu-varna.bg
GSM: 0889 098 965
тел: 062/ 69 00 23
Технически организатор

Петър Георгиев Василев
E-mail: petar.vasilev@mu-varna.bg 
GSM: 0884 754 245
​​
Организатор учебна дейност 
Ивелина Цветанова Асенова
E-mail:Ivelina.Asenova@mu-varna.bg
GSM: 0889 098 965
тел: 062/ 69 00 23Организатор-библиотекар
Милена Пламенова Милетова
Е-mail: milena.miletova@mu-varna.bg
GSM: 0889 909987
тел: 062/ 69 00 23