Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Ас. Любка Иванова Кръстева


Катедра: Здравни грижи
УС:
Е-поща:
Телефон: 062/ 69 00 23

 

Биография

Родена на 20.03.1983 година в град Плевен.
През 2010 година завършва МУ Плевен, специалност „Акушерка“ с ОКС Бакалавър.
През 2012 година придобива магистърска степен по УЗГ в МУ Плевен.
През 2010 година започва работа в УМБАЛ „Георги Странски“ гр. Плевен на длъжност „Акушерка“
От 2015 година започва работа в Отделение по акушерство и гинекология в
МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ гр. Велико Търново на длъжност „Акушерка“.
От 2016 година е хоноруван преподавател по Клинична практика във Филиал Велико Търново към МУ „Проф. Д-р Параскев Стоянов“- гр. Варна.
А от 2019 година, след успешно положен изпит, е назначена на длъжност Асистент във Филиал Велико Търново към МУ „Проф. Д-р Параскев Стоянов“- гр. Варна.
Участва в множество конференции, включително и такива с международни участия, съавтор на научни публикации в сферата на акушерската практика, разработване на клинични случаи.
През 2015 година получава награда за принос в утвърждаването и развитието  на УМБАЛ „Георги Странски“ град Плевен.

Публикации

Член на