Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Мисия

Мисията на НИМУ е да бъде академична платформа за извършване на експериментална и приложна научноизследователска дейност от академичния състав на МУ-Варна и поканени учени в сферата на медицината, денталната медицина, фармацията, здравните грижи и общественото здравеопазване. 

Целта на института е да обедини потенциала от експерти, изследователска база и данни с по-голяма насоченост към търсенията от страна на бизнеса и индустрията. Инициаторите смятат да превърнат института в инкубатор за наука, при това - свързана с практиката. Новото звено ще стимулира научната и развойна дейност на университета и ще хармонизира процесите при организирането и провеждането на мащабни научноизследователски проекти.

Медицинският университет във Варна е партньор в многобройни проучвания в областта на клиничната медицина и общественото здраве.