Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​

Обществена колекция

„История на медицината на територията на българското черноморско крайбрежие”​​

Обществена колекция „История на медицината на територията на българското черноморско крайбрежие" се помещава в сградата на първата благотворителна болница по нашите земи. Средствата за построяването й са дарени от варненеца Параскева Николау.

Болницата приема първите си пациенти през 1869 г. През годините сградата непрекъснато обслужва здравните нужди на варненското население. Поредица от дати бележи  развитието и:

- През 1919 г. д-р  Янаки Богданов открива първата акушеро - гинекологична амбулатория.

- През 1927 г. в постройка към сградата на болницата е открит първият във Варна Общински Майчин дом. В тази сграда се помещава до 1933 г.

-  През 1924 г. в сградата е учредена Бактериологична и противобясна станция.

- През 1966 г. ХЕИ се помещава в същата сграда.

- След като през 70-те години на XX век  тогавашното ХЕИ се мести и освобождава сградата, сред варненската медицинска общност съвсем естествено възниква идеята в нея да се създаде музей по история на медицината.

- През 1978 г. идеята прераства в решение на ИК на ОНС – Варна. Националният институт за паметниците на културата прави реставрация на сградата и го предоставя за нуждите на създаващия се тогава Музей по история на медицината. Сградата е обявена за паметник на културата.

Сградата, в която се помещава Обществената колекция  отваря врати през 1985 г. Експозицията, подредена  в три зали  запознава посетителите с някои аспекти в развитието на медицината -  методи на лечение, медицински инструментариум и апаратура, практики по нашите земи от 4000 г. Пр..Хр. до 50-те год. на XX век.

 

Зала 1

      

      Голям интерес представлява палеонтропологичната колекция в Зала № 1, която е една от най- богатите в България. По костния материал, намерен при археологически разкопки, може да се съди за здравния статус  и болестите на хората по нашите земи още в древността, както и за тяхното отношение към живота и смъртта.

 Показани са видовете погребения, череп с претърпяна трепанация, предизвикани черепни деформации и др.

     Интерес представляват  железните и бронзовите медицински инструменти датиращи от времето на траките, гръцката колонизация, римската империя и началото на българската държава.

     Монетите с образи на здравеносни божества - Асклепий, Хигия, Телесфор и др., сечени  и намерени по нашите земи, потвърждават значението на медицината в онази древна епоха.

  


Зала 2

  

 Втора експозиционна зала са изложени експонати от периода  след Освободителната война.
Колекциите от медицинска апаратура и възстановката на лекарски и стоматологичен кабинет от началото на XX век показват успехите в развитието на медицинската наука през този период.

Рентгеновият апарат в експозицията, изработен  в работилница в гр. Пловдив датира от 50-те години на XX век.
Интерес представляват и медицински инструменти и оборудване от началото на XX век.

     В отделно помещение е разположена старинна аптеката – с резбовани дървени стилажи, кристална визария, различни везни, хавани и др.
  
   


Зала 3

 Трета зала обхваща периода на османското владичество и Българското възраждане. Показани са икони на светци лечители - безсребърници.

В тази зала са представени и предмети за баене и врачуване, инструменти за пускане на кръв и занаятчийски инструменти за вадене на зъби. Като акцент се откроява хомепатитичният набор от XIX век от гр. Трявна.

​ 

 


    

 

Библиотека:

 

Богатата сбирка от специализирана стара медицинска литература привлича много учени от България и чужбина, занимаващи се с история на медицината. 

Най - старата книга тук е от 1869 г.- Фармакопея от Австрия, използвана за нуждите на аптеката към болницата, която се е помещавала в сградата на днешния музей. Книгите са над 5000 на различни езици - френски, английски, немски и руски.

Голямо разнообразие има и на исторически книги. Особено ценни са : „Събрани закони от Османската империя" (Хатихмаюма)- 1871 г. и „Дневници от Първото народно учредително събрание в Търново".

 

 Обществената колекция „История на медицината на територията на българското черноморско крайбрежие" е експонирана  в сграда – „паметник на културата", която се откроява  със своята архитектура и дух, който носи. Намираща се до крайбрежния булевард, в близост до Военноморски музей и Морска гара, прави местоположението достъпно и атрактивно.

 Като първа по своята същност експозиция  в страната, с висока научна,   историческа и културна  стойност, е с особен принос към развитието на историята на медицината по   нашите земи. Запознава и обогатява граждани и гости на града с редките си експонати и впечатлява с неповторимата си идентичност. Разгръщайки широк спектър от прояви се стремим Обществената колекция „История на медицината на територията на българското черноморско крайбрежие" да се наложи като един от притегателните културни  обекти в морската ни столица. ​

​   

​​

ЗА КОНТАКТИ:

Адрес: гр. Варна,

ул. "Параскева Николау" № 7

тел.: 052/ 639 729


РАБОТНО ВРЕМЕ:

Понеделник - петък

от 8:30 ч. до 16:30 ч.