Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

ОБЯВА

Конкурс за попълване състава на екипа за изпълнение на проект CHiP-BiD в сферата на приложението на хистоните като биомаркери при сърдечно-съдови заболявания

 

Проект CHiP-BiD набира признат изследовател (R2 в класификатора на Европейската Комисия), който да стане част от екипа за изпълнение на проекта.

 

Срок за подаване на документите: от 20.04.2022 г. до 15.05.2022 г.

За повече информация посетете следния линк:

https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/774867