Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

ОБЯВА

Конкурс за попълване състава на екипа за изпълнение на проект CHiP-BiD в сферата на приложението на хистоните като биомаркери при сърдечно-съдови и онкологични заболявания

 

Проект CHiP-BiD набира млад учен (R1 в класификатора на Европейската Комисия), който да стане част от екипа за изпълнение на проекта.

Срок за подаване на документите: от 25.10.2022 г. до 15.11.2022 г.

 

За повече информация посетете следния линк:

https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/855356