Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Отдел Административен

Можете да се свържете с нас на ел. адрес rimuv@mu-varna.bg


Експерт

Мирослава Пламенова Николова 

E-mail: mira@mu-varna.bg

Тел.: +359 52 677 149; вътр. 2149,  Кабинет 212Експер​т

Елица Неделчева Дренска 


Тел.: +359 52 677 159, вътр. 2683, Кабинет 107

Административен секретар

Гергана Игнатова Игнатова

E-mail: Gergana.Ignatova@mu-varna.bg

Тел.: +359 52 677 159, вътр. 2685, Кабинет 107