Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Административен отдел

Можете да се свържете с нас на ел. адрес rimuv@mu-varna.bg


Експер​т

Елица Неделчева Дренска 

Е-mail: elitsa.drenska@mu-varna.bg
Тел.: +359 52 677 159, вътр. 2683, кабинет 107
Експерт

Мирослава Пламенова Николова

E-mail: mira@mu-varna.bg
Тел.: +359 52 677 149, вътр. 2149,  кабинет 212
Експерт

Росица Христова Маринова

E-mail: Rositsa.Marinova@mu-varna.bg
Тел.: +359 52 677 159, вътр. 2684, кабинет 107


Административен секретар

Гергана Игнатова Игнатова

E-mail: Gergana.Ignatova@mu-varna.bg
Тел.: +359 52 677 159, вътр. 2685, кабинет 107