Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Административен отдел

Можете да се свържете с нас на ел. адрес rimuv@mu-varna.bg


Експер​т

Елица Неделчева Дренска 

Е-mail: elitsa.drenska@mu-varna.bg

Тел.: +359 52 677 159, вътр. 2683

кабинет 107

Експерт

Мирослава Пламенова Николова

E-mail: mira@mu-varna.bg


Тел.: +359 52 677 149, вътр. 2149 

кабинет 212


Административен секретар

Гергана Игнатова Игнатова

E-mail: Gergana.Ignatova@mu-varna.bg

Тел.: +359 52 677 159, вътр. 2685

кабинет 107