Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

ФАКУЛТЕТ ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

ПРОМОЦИЯ НА ВИПУСК 2021

27.11.2021 г.

Церемония по дипломиране на абсолвентите от специалности "Здравен мениджмънт" с ОКС „бакалавър" и „магистър", "Здравен мениджмънт и медико-социални грижи", "Фармацевтичен мениджмънт и грижи"

Гледайте на живо тук на 27.11.2021 г. от 10:00 часа

 

Церемония по дипломиране на абсолвентите от специалности „Логопедия", „Опазване и контрол на общественото здраве", „Рехабилитация, морелечение, уелнес и спа" и „Оптометрист"

Гледайте на живо тук на 27.11.2021 г. от 12:00 часа

______________________________________________

20.11.2021 г.

Церемония по дипломиране на абсолвентите от специалности "Медицинска сестра" и "Акушерка"

Гледайте на живо тук на 20.11.2021 г. от 10:15 часа

И

Церемония по дипломиране на абсолвентите от специалност "Управление на здравните грижи"

Гледайте на живо тук на 20.11.2021 г. от 12:15 часа