Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​

Отдел СДО

Ръководител Отдел Следдипломно обучение
​Мария Костадинова Иванова-Кирова
Тел.: + 359 52 677 005, вътр. 2005
Експерт, следдипломно обучение
Диана Атанасова Григорова
Тел.: + 359 52 677 017, вътр. 2674

Експерт, следдипломно обучение
Маргарита Павлинова Пелова
Тел.: + 359 52 677 017, вътр. 2673
Експерт, следдипломно обучение
Галина Георгиева Щерева
Тел.: +359 52 677 016, вътр. 2675


Експерт, следдипломно обучение

Диляна Кирилова Димитрова – Йорданова

Тел.: +359 52 677 016, вътр. 2676

E-mail: Dilyana.Dimitrova@mu-varna.bg

 

Организатор, следдипломно обучение

Станислава Костадинова Радева

Тел.: +359 52 677 017, вътр. 2643

E-mail: Stanislava.Radeva@mu-varna.bg

 

Организатор, следдипломно обучение

Марина Петрова Димчева

Тел.: +359 52 677 016, вътр. 2677

E-mail: Marina.Dimcheva@mu-varna.bg