Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​

Отдел СДО

Ръководител Отдел Следдипломно обучение
​Мария Костадинова Иванова-Кирова
Тел.: + 359 52 677 005
Експерт, следдипломно обучение
Диана Атанасова Григорова
Тел.: + 359 52 677 017

Експерт, следдипломно обучение
Маргарита Павлинова Пелова
Тел.: + 359 52 677 017
Експерт, следдипломно обучение
Галина Георгиева Щерева​
Тел.: +359 52 677 016


Експерт, следдипломно обучение

Диляна Кирилова Димитрова – Йорданова

E-mail: Dilyana.Dimitrova@mu-varna.bg

Тел.: +359 52 677 016  

Организатор, следдипломно обучение

Станислава Костадинова Радева

E-mail: Stanislava.Radeva@mu-varna.bg

Тел.: +359 52 677 017