Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​

Отдел СДО


Ръководител Отдел Следдипломно обучение

Мария Костадинова Иванова-Кирова

Тел.: + 359 52 677 005, вътр. 2005
Експерт, следдипломно обучение

Маргарита Павлинова Пелова

Тел.: + 359 52 677 017, вътр. 2673Експерт, следдипломно обучение

Диана Атанасова Григорова - в отпуск по майчинство

Тел.: + 359 52 677 017, вътр. 2674

Експерт, следдипломно обучение

Галина Георгиева Щерева

Тел.: +359 52 677 016, вътр. 2675

Експерт, следдипломно обучение

Диляна Кирилова Димитрова – Йорданова

Тел.: +359 52 677 016, вътр. 2676

E-mail: Dilyana.Dimitrova@mu-varna.bg
Експерт, следдипломно обучение

Станислава Костадинова Радева

Тел.: +359 52 677 017, вътр. 2643

E-mail: Stanislava.Radeva@mu-varna.bg
Експерт, следдипломно обучение

Мария Щерева Хътова

Тел.: +359 52 677 017, вътр. 2643

E-mail: ​mariya.hatova@mu-varna.bg
Организатор, следдипломно обучение

Силвия Демирева Станева – Маринова

Тел.:   +359 52 677 016, вътр. 2677

E-mail: silvia.staneva@mu-varna.bg

Координатор, университетски бази

Полина Колева Иванова

тел.: +359 52 978 583, вътр. 1583  
    

E-mail: polina.Ivanova@mu-varna.bg