Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​​​​​

Търгове


Търг с тайно наддаване за продажба на негодни движими вещи – частна държавна собственост, представляващи отпадъци от хартия и картон

Документи:

 1. Заповед № Р-100-383/11.07.2022 г.;
 2. Приложение № 1 към Заповед № Р-100-383/11.07.2022 г.;
 3. Приложение № 2 към Заповед № Р-100-383/11.07.2022 г.;
 4. Образец № 1 – Заявление за участие;
 5. Образец № 2 – Декларация за оглед;
 6. Образец № 3 – Ценова оферта;
 7. Образец № 4 – Декларация за лично състояние на участника;
 8. Договор – проект;
 9. Обявление.

 

Публикувано на 13.07.2022 г.


​Втори пореден търг с тайно наддаване за определяне на купувач на негодни движими вещи – частна държавна собственост

Документи:

 1. Заповед № Р-100-511/16.08.2022 г.;
 2. Образец № 1 – Заявление за участие;
 3. Образец № 2 – Декларация за оглед;
 4. Образец № 3 – Ценова оферта;
 5. Образец № 4 – Декларация за лично състояние на участника;
 6. Договор – проект;
 7. Обявление.

Публикувано на 19.08.2022 г.

Втори пореден търг с тайно наддаване за определяне на купувач на негодни движими вещи – частна държавна собственост  за непроведен и продажба на вещите, предмет на търга на първия по време кандидат-купувач, заявил писмено желанието си да ги закупи.

Документи:

 1. Заповед № Р-100-616/20.09.2022 г.;
 2. Образец № 1 – Заявление.

 

Публикувано на 21.09.2022 г.