Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Асоциация на университетските болници в България

Медицински университет, гр. Варна

УМБАЛ „Св. Марина", гр. Варна

Българска академия на науките и изкуствата

Българско дружество по гастроентерология

 

УЕБИНАР ГАСТРОФОРУМ ВАРНА - НОВОСТИ 2020 - ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯ НА ЖИВО

WEBINAR GASTROFORUM VARNA - UPDATE 2020 GASTROENTEROLOGY ON LINE

04 .12.2020 г. - 06.12.2020 г.ПОЧЕТНИ ПРЕДСЕДАТЕЛИ


Проф.д-р Красимир Иванов, д.м.н. - Председател на УС на Асоциацията на университетските болници в България, Национален консултант по хирургия
 Проф. д-р Валентин Игнатов, д.м. - Ректор на Медицинския  университет, гр. Варна
 Проф. Силва Андонова д.м.н. - Изпълнителен директор на УМБАЛ „Св. Марина”, гр. Варна, Национален консултант по интервенционална неврология
 
 
ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ

Председатели:

Проф. д-р Искрен Коцев, д.м.н.                      
Доц. д-р Мария Атанасова, д.м.                     
 
Членове:
Доц. д-р  Милко Мирчев, д.м.  Доц. д-р Ирина Иванова, д.м.
Доц. д-р Мигл.Стамболийска, д.м. Доц. д-р Диана Ганчева, д.м.
Проф. д-р Ивайло Въжаров, д.м.
Доц. д-р Ант. Атанасова, д.м.
Доц. Лили Грудева, д.м. 
Д-р Павлина Бойкова
Д-р Иван Шалев    
Д-р Деница Дукова, д.м.
Д-р Таня Кирилова, д.м.
Д-р Соня Банова, д.м.
Д-р Августина Георгиева, д.м.Д-р Николай Георгиев  
Д-р Силвия Атанасова  
Д-р Елена Панайотова
Д-р Александър Трифонов  
Д-р Асияна Петрова     
Д-р Александър Йорданов 
Камелия Василева     
Ст.мед.сестра Йолина ПеневаМед.сестра  Н. Трифонова
Мед.сестра Н. Златева 
M.с.Неслихан Ахмедова
Мед.сестра М. Йорданова  
Мед.сестра М. Димитрова
Мед.сестра Таня Спасова 
Мед. сестра Рум. Петрова
Мед. сестра Айсен Натиева
Мед.сестра Рум. Токушева
Мед.сестра Ш. Шерифова 
Мед. сестра Анаст.. Петрова
Мед. сестра В. Вичкова  
​Диана Димитрова
 
Отговорен секретар: г-жа Камелия Василева

Главен координатор: ст. м. сестра Йолина Пенева


ЛЕКТОРИ


Проф. Искрен Коцев, д.м.н.

Доц. Мария Атанасова, д.м.

Доц. Миглена Стамболийска, д.м.

Доц. Деян Анакиевски, д.м.

Д-р Валентина Димитрова

Проф. Чавдар Павлов, д.м.н.

Проф. Ивайло Въжаров, д.м.

Доц. Милко Мирчев, д.м.

Доц. Диана Ганчева, д.м.

Доц. Антония Атанасова, д.м.

Доц. Ирина Иванова, д.м.

Доц. Лили Грудева, д.м.

Д-р Павлина Бойкова

Д-р Таня Кирилова, д.м.

Д-р Деница Дукова, д.м.

Д-р Соня Банова, д.м.

Д-р Николай Георгиев

Д-р Августина Георгиева, д.м.

Д-р Асияна Петрова

ст.м.с. Йолина Пенева

 

ПРОГРАМА


4 декември 2020 г., петък

17:00-17:15 - Струнeн квартет

17:15-17:30 - Официално откриване – проф. Искрен Коцев

17:30 -18:50- І сесия (Горен ГИТ)

Председател: доц. Мария Атанасова

17:30-17:35Представяне на д-р Валентина Димитрова от проф. Искрен Коцев

17:35-18:20 COVID-19 – Валентина Димитрова

18:20-18:50 – Какво ново при Баретовия хранопровод? – Мария Атанасова

State of the art

18:50-18:55Представяне на доц. Деян Анакиевски от проф. Искрен Коцев

18:55-19:25 Какво ново при карцинома на простатната жлеза? – доц. Деян Анакиевски


5 декември 2020 г., събота

10:00-11:00 - ІІ сесия (Горен ГИТ)

Председатели: доц. Диана Ганчева и доц. Милко Мирчев

10:00-10:30 - Eозинофилен езофагит – Диана Ганчева

10:30-11:00 – Съвременен подход при кървене от горния ГИТ – Милко Мирчев

11:00-12:00 - ІІІ сесия (Черво)

Симпозиум на ТАКЕДА

11:00 –12:00 – Vedolizumab (Entyvio) като селективно, успешно,безопасно и гъвкаво биологично лечение при IBD - Модератор – проф. Искрен Коцев

12:00-13:00 Обедна пауза (self service)

13:00- 14:00- ІV сесия (Стомах)

Председател: Доц. Миглена Стамболийска

13:00-13:30 – ПЯБ днес - Миглена Стамболийска

13:30-14:00 – Стомашна атрофия, интестинална метаплазия и обратимост – Иван Шалев

14:00 -16:00 - V сесия (Хепатология)

Председател: Доц. Ирина Иванова

14:00-14:30 – Pефрактерни автоимунни болести на черния дроб – Искрен Коцев

14:30-15:00 – Какво ново при хепатит С? – Ирина Иванова

15:00-15:30 - Какво ново при хепатит В и хепатит D? – Деница Дукова

15:30-16:00 - Какво ново при НАМЧБ? – Павлина Бойкова

16:00-16:30 Кафе пауза (self service)

16:30-18:30 - VІІ сесия (Гастроонкология, диета)

Председател: проф. Ивайло Въжаров

16:30-17:00 –  Helicobacter pylori – отстранимата  преканцероза на стомаха – Искрен Коцев

17:00-17:30 - Какво ново при панкреасния карцином? – Ивайло Въжаров

17:30-18:00 - Модерни диети и здраве – Лили Грудева

 

6 декември 2020 г., неделя

10:00-12:00 - VІІІ сесия (Онкология, хепатология, здравни грижи, ехография)

Председател: проф. Искрен Коцев

10:00-10:30 - Какво ново при хепатоцелулрарния карцином? – Соня Банова

10:30-11:15 - Има ли допустима доза алкохол? - Деница Дукова

11:20-11:40 – Ехоендоскопия на горния ГИТ–Милко Мирчев

11:40-12:00 – Ехоендоскопия на долния ГИТ – Таня Кирилова

12:00-12:05 – Представяне на проф. Чавдар Павлов от проф. Искрен Коцев

12:05-12:35 – Importance of RWE (real-world evidence) in understanding the current NAFLD landscape: EPOCH and MANPOWER results put into perspective (Значението на доказателствата от реалната клинична практика за разбирането на съвременната картина на НАМЧБ: EPOCH и MANPOWER показват перспективата) - проф. Чавдар Павлов

12:35-12:55 Медицинската сестра – буфер в  здравеопазните конфликти? – Йолина Пенева

12:55-13:00 - Закриване