Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

РЕШЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО ОТ 26.11.2020г. до началото на летния семестър на учебната 2020/2021 година

На вниманието на преподавателите и студентите

от Медицински университет – Варна

 

РЕШЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО ОТ 26.11.2020г. до

началото на летния семестър на учебната 2020/2021 година

 

Уважаеми колеги,

Във връзка с решение на Министерски съвет за удължаване на срока, за който е въведена извънредната епидемична обстановка в страната, нова Заповед на Министъра на здравеопазването от 25.11.2020г. , с която се преустановяват всякакви присъствени форми на заетост във висшите училища и решение на Академичния съвет на Медицински университет – Варна (Протокол №12 /25.11.2020 г.) е издадена Заповед на Ректора на МУ - Варна, с която се дават нови разпореждания за организацията на учебния процес.

 

Съгласно тази заповед, считано от 26.11.2020г до началото на летния семестър на учебната 2020/ 2021 г.:

  1. Учебните занятия ще се провеждат само в електронна среда, съобразно утвърдените учебни програми и утвърдения от Академичния съвет график на учебния процес.
  2. За клинични и профилиращи дисциплини, при които е от изключително значение практическото обучение в присъствена/клинична среда, както и за учебната практика на студентите от ФОЗ,  Медицинския колеж и филиалите се предоставя възможност за отработване на пропуснатото в подходящ момент по време на лятната ваканция или в рамките на обучението в по-горен курс – по преценка на водещите дисциплините катедри и съгласувано с ръководителя на основното звено / филиала.
  3. За студентите, пропуснали учебни занятия, се предоставя възможност за отработване и компенсиране на пропуснатия учебен материал чрез електронната платформа „Blackboard" - без допълнително заплащане.
  4. Семестриалните изпитни сесии (зимна редовна и поправителна) за зимния семестър на учебната 2020/2021г. се провеждат по утвърдения от Академичния съвет график – само в електронна среда.
  5. Всички практически обучения и преддипломни стажове на студентите, практическото обучение на курсистите към Центъра за професионално обучение се провеждат в електронна среда.
  6. Държавните изпити се провеждат само в електронна среда.

 

Пожелаваме Ви здраве и успех!