Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Kick-оff среща: CHiP-BiD – ВИХРЕН и ,,Серумни хистони като нови ,,течни биопсии" при човешки злокачествени заболявания" (Април 2022)


Виртуална среща на 20 Април 2022 г.

Проектът ,,Circulating Histone Proteins as Biomarkers of Disease" - (CHiP-BiD) се финансира за 5 години от Министерството на образованието и науката по Национална научна програма "Върхови изследвания и хора за развитието на европейската наука" (ВИХРЕН) в рамките на конкурс, проведен от Фонд "Научни изследвания".

Проектът "Серумни хистони като нови ,,течни биопсии" при човешки злокачествени заболявания" се финансира за 3 години по специален конкурс за безвъзмездна финансова помощ на Фонд "Научни изследвания".

Проектите стартираха през февруари/март 2022 г.

Обхватът на тази Kick-off среща е следният: 1) да се илюстрира целта и полезността на хистон-базираните течни биопсии при диагностицирането и стратифицирането на пациенти със сърдечно-съдови заболявания и с рак (хематологичен, на дебелото черво, белия дроб, гърдата, черния дроб, мозъка); и 2) да се установи мрежа от контакти с клиницисти от Медицински университет - Варна за вземане и съхранение на кръвни проби за последващи епигенетични и образни анализи в рамките на проектите.

 

Програма

15:00 – 15:20

Обобщение на целите и задачите на проекта

Д-р Манлио Винчигуера, Водещ изследовател, Ръководител ЕНП


15:20 – 15:35

Представяне на типа пациенти и клиничните критерии за включването им в проучването

Проф. д-р Йото Йотов, доц. д-р Антония КишеваПърва катедра по вътрешни болести, Кардиология

15:30 – 15:50

Доц. д-р Николай Цонев, д-р Драгомир Стоянов- Катедра по онкология, Медицинска онкология

15:50 – 16:00

Събиране на проби, заключителни бележки

Д-р Манлио Винчигуера, Водещ изследовател, Ръководител ЕНП