Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Контакти


 За повече информация можете да се свържете с нас на e-mail:

chip_bid@mu-varna.bg

 

Д-р Манлио Винчигуера - Ръководител проект

Manlio.Vinciguerra@mu-varna.bg

 

Даяна Димова - Експерт, проектна дейност

Dayana.Dimova@mu-varna.bg