Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​

Доц. фарм. Илия Желев Славов д.б.

Факултет по фармация - Варна, гр. Варна ул. "Цар Освободител" 84


Катедра: Биология
УС: по фармакогнозия и фармацевтична ботаника
Е-поща: ijelev80@abv.bg / ilia.slavov@mu-varna.bg
Телефон: +35952677250

 

Биография

​Роден 18.05.1980 г. в гр. Дулово, обл. Силистра. През 2003 год. е завършил МУ-София, Фармацевтичен факултет. От 2006 г. до 2012 г. е асистент към катедра „Фармацевтични науки”, секция „Фармакогнозия” гр. Пловдив. От 2012 г. е асистент към Фармацевтичен факултет на МУ– Варна, Катедра “Фармацевтични науки”. Придобива специалност "Лечебни растения и фитофармацевтични продукти" през 2014 година.

Публикации

​Има 5 публикации у нас и една международна и 6 участия в научни форуми – 2 у нас и 4 международни. Основните научни интереси са в областта на фитохимичното и фармакологично проучване на род. Carduus.

1. Iliya Zhelev, Emil Milev,  Kaloyan Georgiev. Some little known herbal aphrodisiacs on Bulgarian markets. Варненски медицински форум, том 1, бр. 1, стр. 141-144, 2012.

Член на