Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​

Контакти

 ​Организатор учебна дейност

Стилиана Николаева Петкова

Tел: +359 52 677 204; +359 52 677 220​

E-mail: dekanat_pharm@mu-varna.bg, Stiliana.Petkova@mu-varna.bg

Адрес: гр. Варна 9000
бул. Цар Освободител 84, ет. 2, каб. 209


Организатор учебна дейност

Анна Русинова Денева

Tел: +359 52 677 204; +359 52 677 220​

E-mail: dekanat_pharm@mu-varna.bg, Anna.Deneva@mu-varna.bg​

Адрес: гр. Варна 9000
бул. Цар Освободител 84, ет. 2, каб. 209


Организатор административна дейност

Миглена Василева Колева – Стоева

Tел: +359 52 677 203

E-mail: Miglena.Stoeva@mu-varna.bg

Адрес: гр. Варна 9000
бул. Цар Освободител 84, ет. 2, каб. 207


________________________________________________________________________________________

Административно-стопански сектор


m-ivanova.jpgРъководител „Административно-стопански отдел"

Инж. Мариана Иванова

Тел: +359 52 677 050 / в.2885

E-mail: Mariana.Ivanova@mu-varna.bg
Портал - сграда Факултет „Фармация"

Тел: +359 52 677 050 / в.2838