Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​

Проф. биол. Добри Лазаров Иванов д.б.


Катедра: Биология
УС:
Е-поща: d.ivanov@mu-varna.bg
Телефон: 052/677 050 /вътр. 2893/

 

Биография

Роден на 19.01.1958 г. в гр. Мадан. Завършил биология в СУ "Св. Климент Охридски" – София, Биологически факултет през 1985 г. със специалност ботаника. Защитава докторска дисертация през 1990 г. в Московския Държавен Университет "Ломоносов" на тема "Лишеите на Пирин и тяхната екология" и след това работи в СУ "Св. Климент Охридски" като научен сътрудник и директор на Ботаническата градина в гр. Варна. От 2008 г. работи в МУ – Варна, а от 2010 г.  е избран за доцент към катедра по Биология на МУ-Варна и от същата година е ръководител на тази катедра. От 2017 г. е професор към катедрата. Под неговото  ръководство са издадени 5 сборника за  кандидатстуденти, единият от които е на английски език. 

Публикации

Има 47 публикации и 9 участия в научни конгреси. Под негово ръководство са защитени 3 дисертации. Основни научни разработки в областта на лишейната биоиндикация, биоразнообразието и екологията на лишеите и мъхове, флората и растителността на влажните зони, лекарствени растения и етноботаника. Участва в повече от 16 национални и международни научно- изследователски проекти.

Член на

Българско дружеството по медицинска биология, СУБ, Българско ботаническо дружество, Societa' Lichenologica Italiana, International Association for Lichenology