Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​​​

Проф. Любомир Евстатиев Македонски д.х.

​Факултет Фармация, ет. 3, каб. 314

Катедра: Химия
УС:
Е-поща: lubomir60@yahoo.com / makedonski@mu-varna.bg
Телефон: +359 52 677 090, или вътр. 2892

 

Биография

Роден на 01.06.1958 г. в гр. Варна. Завършва Химикотехнологичния университет – София през 1986 година. През 1987 година е зачислен за редовен докторант в Института  по обща и неорганична химия на Българската академия на науките.
През 1991 година под научното ръководството на  академик Димитър Клисурски защитава докторска дисертация на тема "Изследване на дезактивирани ванадиевооксидни катализатори и на някои възможности за оползотворяване на съдържащите се в тях компоненти". През периода 1991 – 2002 година работи като научен сътрудник в Института по обща и неорганична химия на Българската академия на науките.
През 2002 година спечелва конкурс за главен асистент в катедрата по химия на Медицинския университет – Варна. Хабилитиран е за доцент през 2008 година, лектор по Неорганична химия за студенти от специалност "Фармация" и "Медицинска химия" за студенти от специалност "Медицина" и "Дентална медицина", англоезична програма.           Автор на учебник "Промишлено-санитарна химия", 2005, Издание на Медицинския университет – Варна и Учебник по химия, за студенти по медицина и дентална медицина, англоезична програма "Laboratory Manual", 2011, Издателство "Стено" - Варна. Академичен координатор на англоезична програма.
Научните му интереси са в областта на хетерогенния катализ и химия на храните. Специализирал е в University of Montpellier II, France и University of Paris XII, France.

Публикации

Автор на над 50 научни публикации в областта на хетерогенния катализ и качество и безопасност на храни. 

Научни публикации​

Katya Peycheva, Veselina Panayotova, Lubomir Makedonski, Mona Stancheva (2014) Toxic and essential metal concentration of freshwater fishes from Pyasachnik Dam, Bulgaria, Agricultural Science and Technology, Vol. 6, No 3, pp. 364 - 369, 2014

Katya Peycheva, Lubomir Makedonski, Mona Stancheva (2014) Daily intake of arsenic and mercury by consumption of Bulgarian Black Sea Fishes, Scripta Scientifica Pharmaceutica, vol.1, pp.38-43

Lubomir Makedonski, Zlatina Peteva, Katya Peycheva, Mona Stancheva. Laboratory manual in teaching medical chemistry in English language course for the students of medicine and dental medicine. Jahr 7 , 427-439 (2013).

Stancheva, М., Merdzhanova, М., Dobreva, D., Makedonski, L., "Fatty Acids     Composition and Vitamin A, D and E Content of Sprat (Sprattus Sprattus) and Goby     (Neogobius Rattan) from Bulgarian Black Sea" Ovidius University Annals of Chemistry,     Volume 21, Number 1, (2010), pp.23-28.

Stancheva, M., Peycheva, K., Makedonski,L., Rizov, T., Heavy Metals and PCBs Level of     Bluefish (Pomatomus Saltatrix) fromBulgarian Black Sea Waters, Ovidius     University Annals of     Chemistry, Volume 21, Number 1, (2010), pp.41-48.

T. Stoichev, L. Makedonski, T. Trifonova, M. Stancheva, F. RibarovaDDT in Fish from the Bulgarian region of the Black Sea" Chemistry and Ecology, 23 № 3 (2007) 191 – 200.

Makedonski, V. Nikolov, A. Anastasov, M. Stancheva, "Effect of Calcinations Temperature on the Properties of Industrial V2O5 – TiO2 (anatase) Catalysts in Methanol Oxidation"Reaction Kinetics Catalysis Letters, 81 № 1 (2004) 21 – 25.

L. Makedonski, M. Stancheva, N. Nikolov, M. Moskovkina, "Extraction of the vanadium Component  from Used Industrial V2O5 – TiO2 (anatase) Catalysts for Partial Oxidation of ortho – Xylene in an Ultrasonic Field" Progress in Catalysis, 11 № 1 – 2 (2002) 39 – 46.L.

Член на

Факултетния съвет на Факултета по Фармация към Медицински университет "Проф. д-р П. Стоянов"- Варна
MoniQa-  европейската асоциация по безопасност на храни
Балканския медицински съюз