Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Доц. Величка Йорданова Андонова дф, маг. фарм.

Медицински Университет – Варна

Варна 9000, бул. "Цар Освободител" №84, етаж 3 (Медицински колеж), кабинет 306


Катедра: Фармацевтични технологии
УС:
Е-поща: Velichka.Andonova@mu-varna.bg; andonova_v@abv.bg
Телефон: 052/ 677 050

 

Биография

Завършила Фармация в МУ – София през 1996 год.; придобива специалност Технология на лекарствата с биофармация през 2012 год. в МУ – Пловдив, а в перода 2012/2014 год. е докторант на самостоятелна подготовка по докторска програма „Технология на лекарствените форми и биофармация“, професионално направление 7.3 „Фармация“ към Катедра по фармацевтични науки на същия университет. Темата на дисертационния труд е “Наночастици с индометацин – лекарство-освобождаващи системи за приложение в очите”. Участвала е в два следдипломни курса на ФОЗ, МУ-София през 2010 и в два курса на Colorcon в Будапеща през 2010 и Париж – 2012 год. От март 2020 год. е Ръководител на катедра Фармацевтични технологии.

Публикации

Има над 40 научни труда и повече от 45 участия в научни конгреси. Основните научни интереси и разработки са в областта на фармацевтичните нанотехнологии и разработването на оптимизирани лекарстводоставящи системи. Издаден е монографичен труд „Получаване на полимерни наноразмерни лекарстводоставящи системи".

Води лекционни курсове по Технология на лекарствените форми и биофармаця за студенти от III, IV и V курс от специалност „Фармация" на МУ – Варна и СИД  „Технология на лечебно-козметичните препарати".

Избрани публикации:

 1. Nadezhda Ivanova, Viliana Gugleva, Mirena Dobreva, Ivaylo Pehlivanov, Stefan Stefanov, Velichka Andonova. Silver nanoparticles as multy-functional drug delivery systems. In: Dr. Muhammad Akhyar Farrukh Ed. Nanomedicine. InTech, 2019, pp. 71-92. ISBN 978-953-51-6906-2
 2. Peneva P, Andonova V, Dimcheva T, Kassarova M. Technological and Biopharmaceutical Characterization of Carbopol-Based Ketoprofen Emulgels. Ind. J Pharm. Edu. Res., 2018; 52(2):212-7.
 3. Andonova V, Peneva P. Characterization methods for solid lipid nanoparticles (SLN) and nanostructured lipid carriers (NLC). Curr Pharm Des., 2017; 23(43):6630-42.
 4. Andonova V, Peneva P, Georgiev GS, Toncheva VT, Apostolova E, Peychev Zh, Dimitrova S, Кatsarova M, Petrova N, Kassarova M. Ketoprofen-loaded polymer carriers in bigel formulation: an approach to enhancing drug photostability in topical application forms. Int J Nanomedicine, 2017; 12:6221-38.
 5. Andonova VY, Peneva PT, Apostolova EG, Dimcheva TD, Peychev ZL, Kassarova MI. Carbopol hydrogel/sorbitan monostearate-almond oil based organogel biphasic formulations: Preparation and characterization of the bigels. Trop J Pharm Res, 2017; 16(7):1455–63.
 6. Andonova V. Synthetic Polymer-Based Nanoparticles: Intelligent Drug Delivery Systems. In: Boreddy Reddy Ed. Acrylic Polymers in Healthcare. InTech, 2017. pp. 101-25. ISBN 978953-51-5509-6. DOI 10.5772/intechopen.69056
 7. Andonova VY. A New Direction in Ophthalmic Development: Nanoparticle Drug Delivery Systems. Curr Pharm Des., 2016; 22(41):6313-29.
 8. Andonova V, Garlapati CS. Supercritical Fluid Technology: A Promising Approach for Preparation of nano-scale Drug Delivery Systems. Journal of Applied Science and Engineering Methodologies, 2016; 2(1):239-42.
 9. Zahariev N, Andonova V, Penkov D, Kassarova M. Silver Nanoparticles: Morphology, Administration and Health Risks. Science & Technologies, 2016; VI(1): Medical Biology Studies, Clinical Studies, Social Medicine And Health Care:80-6.
 10. Fortunov S, Peneva P, Andonova V, Kassarova M. Toxicity Assessment of Drug Delivery Nanocarriers. Science & Technologies, 2016; VI(1): Medical Biology Studies, Clinical Studies, Social Medicine And Health Care:262-6.
 11. Andonova V, Zagorchev P, Katsarov P, Kassarova M. Eye drops with nanoparticles as drug delivery systems. Int J Pharm Pharm Sci, 2015; 7(2):431-5.
 12. Penkov D, Dimitrova S, Andonova V, Milieva E, Murdjeva M, Stanimirova I, Draganov M, Kassarova M. Biological Activity of Bulgarian Folia Betulae Dry Extract. Int J Pharm Pharm Sci, 2015; 7(7):289-94.
 13. Andonova V, Georgiev G, Dimitrova S, Katsarova M, Kassarova M. Characterization, In Vitro Evaluation and Stability Studies of Indomethacin-Loaded Polyzwitterionic Copolymer Nanoparticles. Int J Drug Del Tech, 2015; 5(3);89-97.
 14. Penkov D, Andonova V, Kostadinov I, Delev D, Georgieva M, Kostadinova I, Dimitrova S. Kassarova M. Study on Anti-Inflammatory and Analgesic Effects of Total Extract of Geranium Sanguineum, Astragalus Glycyphyllos, Erodium Cicutarium and Vincetoxicum Officinalis.  Science & Technologies, 2014; Medicine 4(1):50-4.
 15. Andonova V, Georgiev G, Toncheva V, Petrova N, Karashanova D, Penkov D, Kassarova M. Indomethacin Loading and In Vitro Release Properties from Vinyl Acetate Homo- and Co-Polymer Nanoparticles, Coated with Polyzwitterion and Carbopol® Shells. Int J Pharm Pharm Sci, 2014; 6(1):691-9.
 16. Viliana Gugleva, Stanimira Zasheva, Maya Hristova, Velichka Andonova.Topical use of resveratrol: technological aspects. Pharmacia, 2020. (in press)

 Научни публикации


Член на

1.      Член на Комисията по качество към БФС.
2.      Секционен редактор на Folia Medica (Plovdiv).
3.      Член на Editorial Board of Austin Journal of Analytical and Pharmaceutical Chemistry.
4.      Член на изпитна комисия за държавен изпит за специалност "Технология на лекарствата с биофармация".