Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​​​

Доц.маг-фарм. Калоян Добринов Георгиев д.ф.н.

Медицински Университет – Варна “Проф. Параскев Стоянов”, ул. Марин Дринов 55, Варна 9002


Катедра: в Катедра по фармакология, токсикология и фармакотерапия
УС:
Е-поща: kalgeorgiev@hotmail.com / kaloyan.georgiev@mu-varna.bg
Телефон: +35952677050

 

Биография

Роден на 15.09.1978 г. в гр Варна. Завършил фармация в МУ-София през 2003 г. От 2005 г. работи като асистент в Катедрата по фармакология към МУ - Варна. През 2011 г. е зачислен като докторант към Института по молекулярна биология на БАН. Придобита специалност: Фармакология през 2010 г. През 2013 г. защитава докторска дисертация към Секция Лекарствен дизайн и биохимична фармакология на Институт по молекулярна биология към БАН. Тема на дисертационният труд: Дизайн, синтез и фармакологично охарактеризиране на пептидни миметици на ендоморфин-2, морфицептин и RGD с аналгетична и противотуморна активност. Има едногодишна специализация в Германския център за изследване на рака (DKFZ) в Хайделберг като стипендиант на DAAD. През 2014 г. е избран за главен асистент към Катедра Предклинични и клинични науки, УС "Фармакология и Токсикология". От 2015 г. е хабилитиран като доцент към Катедра Фармакология, Токсикология и Фармакотерапия.

Публикации

​Има над 30 специализирани публикации и над 20 участия в конгреси и симпозиуми. Основните публикации и участия са в областта на екперименталната химиотерапия, молекулярна биология, пептидната химия и лекарствения дизайн.

Член на

Български фармацевтичен съюз (от 2003 г.), Българско фармакологично дружество (от 2005 г.), Българско пептидно дружество (от 2011 г.) и Европейското пептидно дружество (2013 г.).