Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Проф. д-р Петко Пенков Маринов д.м.


Катедра: Фармакология, токсикология и фармакотерапия
УС:
Е-поща: petko.marinov@mu-varna.bg
Телефон: 052 677 203

 

Биография

Роден на 11.10.1959 год. в с. Соколово, област Добрич. Средното си образование е завършил в гр.Варна през 1977 година. През 1980 год. е приет за студент по медицина във ВМИ-Варна. Завършил през 1986 год. Същата година започва работа като ординатор във второ вътрешно отделение на Районна болница – Преслав, където работи четири години.

От 10.12.1990 год. работи в клиниката по токсикология на ВМА-МБАЛ-Варна. През 1993 год. защитава специалност по вътрешни болести, а през 1996 год. и по клинична токсикология. През 2004 год. му е присъдена образователна и научна степен „доктор" по научна специалност „токсикология", въз основа на защитена дисертация. През 2010 г. е избран за доцент в МУ-Варна. От 1993 год. участва в обучението на студентите-медици от V курс и стажант-лекарите на МУ-Варна по клинична токсикология. От 1996 г. е Републикански консултант по клинична токсикология за Североизточна България. От 2013 г. е магистър по здравен мениджмънт. ​
От 2018 г. е професор и ръководител на Катедра „Фармакология, токсикология и фармакотерапия“ към Факултета по Фармация на МУ-Варна.

Публикации

Има 75 публикации в научни списания, 1 монография и над 100 участия в научни конгреси и конференции.

Научни публикации

Член на

Български Лекарски Съюз