Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​​

Ас. Красимира Славова Стамова

бул. Цар Освободител 84 сградата на Медицински колеж​​​


Катедра: Здравни грижи
УС:Медицинска сестра
Е-поща: krasimira.stamova@mu-varna.bg
Телефон: 052677 206

 

Биография

Завършила за медицинска сестра в МУ-Варна през 2002г. От 2.10.2002г. до 21.02.2008г. работила като медицинска сестра в УМБАЛ “Света Марина”ЕАД - Варна – Клиника  по нефрология и хемодиализа – Отделение по   диализа. През 2006г. завършила бакалавър по специалността Здравни грижи в МУ-Варна, а през 2007г. завършила магистър по Управление на здравните грижи в МУ-Варна. През 2007г. е хонорован преподавател в Катедра „Здравни грижи” към ФОЗ на МУ-Варна. От 2008г. е асистент в Катедра „Здравни грижи” към ФОЗ на МУ-Варна. През 2012г. завършила специалност „Първични здравни грижи”.

Научни публикации

Публикации

Има над 20 публикации и 30 участия в научни конгреси.

Член на

БАПЗГ