Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​

Гл. ас. д-р Росица Христова Чамова д.м.

РЗИ “Брегалница” № 3, ет. ІV


Катедра: Хигиена и епидемиология
УС:УС по хигиена
Е-поща: rositsa.chamova@mu-varna.bg
Телефон: 052/677 160

 

Биография

Родена на 07.11.1972 г. в гр. Ямбол. Завършва математическа гимназия в гр. Ямбол, след което е приета за студент по медицина в МУ – Пловдив, където завършва висшето си образование през 1996 г. През 2006 г. придобива специалност Спешна медицина, а през 2017 г - по Хранене и диететика. През 2017 г. защитава дисертационен труд на тема „Кърмене и инфекции на пикочните пътища при деца до 3 години във Варна" и придобива ОНС „Доктор".

Работила е като ординатор в ЦСМП-гр. Ямбол /1996-2005/ и в ЦСМП-гр.Варна /2005-2013/. От 2009 до 2011 г. е хонорован асистент в катедра "Хигиена и МБС" на МУ – Варна. През м. октомври 2011 г. чрез конкурс е избрана за асистент в същата катедра. Владее английски и руски език. Член на БЛС, БДХД (Българско дружество по хранене и диететика), БСДГХХ (Българско сдружение по детска гастроентерология, хепатология и хранене), БНДОЗ (Българско дружество по обществено здравеопазване).

Омъжена, има две деца. 


Публикации

Член на

БЛС