Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​​​​​

Доц. Любомира Драгомирова Коева-Димитрова д.и

Медицински университет Варна
Ул. Марин Дринов № 55
Варна 9002
РЗИ, Ул. „Брегалница" 3, ет. 7, к-т 711

Катедра: Икономика и управление на здравеопазването
УС:Здравно-икономически и финасови анализи
Е-поща: Liubomira.koeva@mu-varna.bg; lubomira@yahoo.com
Телефон: 052 677 197; 052 677 196

 

Биография

Образование:

1993-1997 г. - Бакалавърска програма по счетоводство, анализ и контрол в Икономически университет – Варна;

1997-1998 г. - Магистърска програма по счетоводство, анализ и контрол в Икономически университет – Варна;

2008–2013 г. - Докторант по счетоводство, анализ и контрол в Икономически университет, със защитена докторска дисертация на тема: „Проблеми при отчитане дейността на лечебните заведения".

 

Специализации:

2002-2005 г. Икономика и управление на здравеопазването към Медицински университет – Варна,

Курсове за обучение и специализации по здравно осигуряване и финанси, болнично счетоводство, болнично управление, финансиране на здравеопазването, оценка на здравните технологии и др. (САЩ, Испания, Холандия, Швейцария, България).

 

Академични позиции:

2016 г. – Доцент в Катедрата по икономика и управление на здравеопазването

2009 г. - Гл. асистент в Катедрата по икономика и управление на здравеопазването

2005 г. - Ст. асистент в Катедрата по здравен мениджмънт

2000 г. - Асистент в Катедрата по здравен мениджмънт

 

Преподавателска дейност:

Лекции по: икономика, организация и финансиране на лечебните заведения; риск мениджмънт – магистърска програма по Здравен мениджмънт, 2-ри курс;

Лекции по: счетоводство; финансов мениджмънт, управленско счетоводство – магистърска програма по Фармацевтичен мениджмънт;

Лекции по обща теория на счетоводната отчетност – Медицински колеж, специалност „Социални дейности";

Лекции по финансов мениджмънт – магистърска програма по Управление на здравните грижи, 1 курс;

Лекции по управленско счетоводство – магистърска програма по рехабилитация, таласотерапия, уелнес и спа, 2-ри курс; бакалавърска програма по Здравен мениджмънт, 4 курс

Лекции по финанси и счетоводство – магистърска програма по здравен мениджмънт, 1 курс; бакалавърска програма по Здравен мениджмънт, 3 курс

 

Семинарни упражнения по: въведение в счетоводството; счетоводство на лечебните заведения; финанси – бакалавърска програма по Здравен мениджмънт, 3 курс

 

Лектор в курсове за обучение и следдипломна квалификация по Здравен мениджмънт.

Курсов ръководител на Магистърската програма по здравен мениджмънт – първи курс.

 

Участие в проекти:

Българо-швейцарски проект по болнично управление – проект по междуправителствена българо-швейцарска спогодба между Министерство на външните работи – България и Кантон Тичино – Швейцария, финансиран от Швейцарската агенция за развитие и сътрудничество - 2003-2005 г.

Съвместна магистърска програма по здравен мениджмънт – проект на Медицински университет – Варна и Университета в Маастрихт (Холандия), финансиран от Фондация "Отворено общество" – София - 2002-2005 г.

Изграждане на болнична мрежа за изработване на критерии и стандарти по бенчмаркинг - проект за сътрудничество между Университетска болница "Инзелшпитал"- Берн (Швейцария) и УМБАЛ "Св. Марина" - Варна, организиран съвместно с Асоциацията на болниците в България и Българската асоциация по здравен мениджмънт – 2004 г.


Публикации

Научни публикации​

Автор на: 2 монографии; 5 книги, учебници и учебни помагала; над 30 публикации. Участие в над 26 научни форума (конференции) в България и чужбина. Основните научни разработки са в областта на: проблеми при отчитане дейността на лечебните заведения и на фармацевтичните предприятия; управленско счетоводство на лечебните заведения; проблеми при калкулиране на себестойността на болничните услуги; финансовo-счетоводен анализ на лечебните заведения, анализ на финансовото състояние на лечебните заведения и др.

 

Монографии и книги:


 1. Коева – Димитрова, Л., Анализ на финансовото състояние на диагностично-консултативните центрове – методични и приложни аспекти. МУ – Варна, ИК „Стено" – Варна, 248 с., 2016.
 2. Коева – Димитрова, Л., Управленско счетоводство - В: Здравен мениджмънт. Курс СДО. Сборник учебни материали. МУ- Варна, 2014. CD.
 3. Коева – Димитрова, Л., Финансов мениджмънт на лечебните заведения - В: Здравен мениджмънт. Курс СДО. Сборник учебни материали. МУ- Варна, 2014. CD.
 4. Коева- Димитрова, Л., „Проблеми при отчитане дейността на лечебните заведения". Автореферат. ИУ-Варна, 2013.
 5. Генов, Г.Д., Ат.Атанасов, В.Бандакова, А.Галинова, Л.Коева-Димитрова и др., Сборник от задачи и тестове по теория на счетоводството. ИК "Гея-Принт", Варна, 2009, с.211-213.
 6. Л.Коева-Димитрова, Теоретична постановка и задачи, свързани с анализ на финансовото състояние. Глава  I.  - В: Сборник от задачи по икономика, организация и финансиране на лечебните заведения. ИК "Гея-Принт", Варна, МУ-Варна, 2008, с.5-22.
 7. Коева – Димитрова Л., Финансиране на болницата – методи. - В: "Болничен мениджмънт", под редакцията на проф. д-р Любомир Иванов, дмн и доц. д-р Жана Големанова, дм,. Изд. НЦОЗ – София, "Дийор принт", 2005.   http://ncpha.government.bg/files/kniga_boln_menidjment.pdf.
 8. Коева – Димитрова Л., Калкулиране на себестойността на болничния продукт. - В: "Болничен мениджмънт". Изд. НЦОЗ – София, "Дийор принт", 2005.   http://ncpha.government.bg/files/kniga_boln_menidjment.pdf.
 9. Коева - Димитрова, Л, М. Павлова,  Управленско счетоводство в здравните организации. ИК"Стено", Варна, 120 с., 2004 г.

   
  Езикова квалификация:
  Английски и руски език – писмено и говоримо.​


Член на

Секретар на сп. "Здравна икономика и мениджмънт", издание на Катедрата по икономика и управление на здравеопазването, Медицински университет – Варна.

Член на Факултетния съвет на факултет „Обществено здравеопазване"

Член на Програмния съвет на специалност „Здравен мениджмънт"

Член на Програмния съвет на специалност „Фармацевтичен мениджмънт"

Член на работна група „Лекарствена политика и медицински изделия" към съвет „Партньорство за здраве" – консултативен орган на Министерски съвет.

Член на Етичната комисия на ББАЛ-Варна към ВМА (2008 – 2013)​