Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​​

Доц. д-р Евгения Петрова Димова д.м.


Катедра: Физиотерапия, рехабилитация, морелечение и професионални заболявания
УС: Морелечение, физиотерапия и рехабилитация
Е-поща: evgenia.vladeva@mu-varna.bg
Телефон: 052 978 378

 

Биография

През 1991 г завършва медицина – МУ, Варнa
От 1992г работи като асистент към УС по морелечение, физиотерапия и рехабилитация към Катедра по физикална и рехабилитационна медицина, професионални забилявания. Придобива специалност „Физикална и рехабилитационна медицина и курортология"  през 1994, от 2002 г. е главен асистент към Катедрата по морелечение, физиотерапия, рехабилитация, професионални заболявания.
2004 г завършва магистратура „Приложна психология",  ВСУ „Черноризец Храбър"
2012г  придобива педагогическа квалификация на обучители от лечебни заведения
2013 г – завършва курс по Здравен мениджмънт към МУ – Варна
В периода 2012 – 2014г. заема длъжността началник отделение за рехабилитация и долекуване към МБАЛ „Св. Марина", база Шкорпиловци

Има редица специализации в областта на физикалната медицина  - електростимулативна дигностика и терапия, лазертерапия, рехабилитация на пациенти след инфаркт на миокарда и сърдечни операции, кинезитерапия при болкови синдроми на гръбначния стълб, неврална терапия и др.

През 2015 г. защити дисертационен труд на тема " Ролята на физикалните фактори при консервативното лечение на синдрома на карпалния канал"

 Има множество научни статии и публикации в областта на физикалната медицина в наши и чужди списания и сборници, участия в национални и международни научни прояви.

Преподава Физикална и рехабилитационна медицина на англоезично обучващите се студенти в МУ – Варна, участва в изготвянето на учебни програми и тестове на английски език 

Член е на програмния съвет на магистърската програма „Рехабилитация, Морелечение, Уелнес и СПА", където води и лекционния курс и упражненията по дисциплината „СПА", курсов ръководител на 1-ви курс на магистратурата.

Преподава на медицински сестри, акушерки, медицински козметици и рехабилитатори, Участва като ментор и наставник към ПРОЕКТ BG051PO001-3.3.07-0002 „Студентски практики",

Публикации

​Има над 15 публикации и 5 участия в научни конгреси. Основни научни разработки в областта на електролечението, физиотерапия и рехабилитация при неврологични и посттравматични заболявания.

Научни публикации​

Отворен достъп​

Член на

Член на БЛС и Асоциацията   по физикална и рехабилитационна медицина