Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​

Проф. д-р Лора Христова Георгиева д.м.


Катедра: Социална медицина и организация на здравеопазването
УС:
Е-поща: georgieva_l@mu-varna.bg
Телефон: 052/ 677164; 0887784070

 

Биография

​Родена в гр. Варна, завършила средно образование във Втора математическа гимназия “Д-р Петър Берон” с пълен отличен успех и златен медал. Завършва медицина в МУ - Варна с отличен успех, след което работи като лекар в извънболничната медицинска помощ. От 2003г. е асистент в Катедрата по социална медицина и организация на здравеопазването. Призната специалност по Социална медицина и здравен мениджмънт от 01.01.2006г. Защитава дисертация на тема “Здравни потребности на лицата на възраст 65 и повече години след активно стационарно лечение” през 2009г., от 2012г. е доцент. Участва в разработване на проект за специалност “Медицинска козметика, уелнес и спа” в МК към МУ-Варна, който става основа за първия курс на обучение по тази специалност (2007) и разкриване по-късно на специалностите “Медицински козметик” (2011) и “Рехабилитация, таласотерапия, уелнес и спа” (2014). Преминава множество курсове за следдипломно обучение: абдоминална ехография, клинични изпитвания, профилактика на социалнозначими заболявания, проблеми на общественото здраве, политики и управление в Нова Европа, глобално здраве и др., в т.ч. пет международни курса в Италия, Германия и Русия. Работи като ръководител, изследовател или експерт в четири международни и три национални проекта.

Публикации

​Научни публикации​

Има над 70 научни публикации и 30 участия в научни форуми в страната и чужбина. Основните научни разработки са в областите: здравни потребности, популационно застаряване, здравна политика, здравни професии, здравни неравенства. Получава Грамота за най-добро представяне на Международната конференция по обществено здраве в Александруполис, Гърция - 2009г., Почетен знак с лента на кмета на община Варна за монографията "Здравни потребности на населението" - 2012г., Академично отличие на МУ-Варна - Почетен знак със синя лента за успешно осъществяване на проекта "Мобилност на здравните професионалисти" (по Седма рамкова програма, с участието на 25 страни) и издигане международния авторитет на университета - 2014г.

Член на

​Европейски академичен алианс по глобално здраве (член на Комисията за обучение по глобално здраве)

Европейска асоциация по обществено здраве

Балканска асоциация по история и философия на медицината

Асоциация по обща медицина в Югоизточна Европа

Българска асоциация по обществено здраве

Национална мрежа по глобално здраве (съучредител)

Научно дружество по социална медицина

Български лекарски съюз