Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​​​

Проф. д-р Албена Георгиева Керековска д.м.


Катедра: Социална медицина и организация на здравеопазването
УС:
Е-поща: kerekovska@mu-varna.bg
Телефон: 052/ 634 018

 

Биография

Завършила Първа езикова гимназия с преподаване на английски език, гр. Варна. Завършила медицина във ВМИ – Варна през 1990 г. От 1995г. е асистент в Катедрата по Социална медицина и организация на здравеопазването, а от 2007 г. – доцент в същата катедра. Придобита специалност „Социална медицина и здравен мениджмънт” през 1999 г. През 2004г. защитава дисертационен труд във Великобритания на тема „Международна политика за промоция на здраве и контрол на тютюнопушенето – подобряване процеса на транскултурален трансфер”.

Публикации

Има над 60 публикации и около 50 участия в научни форуми. Основните научни разработки са в областта на здравна политика; промоция на здраве; детерминанти на общественото здраве; неравенства в здравето; съвременни биоетични проблеми; обучение и професионализация в общественото здравеопазване.

Научни публикации​

Член на

​​Член на: Европейска асоциация по обществено здравеопазване, Българската асоциация по здравен мениджмънт,  Научното дружество по социална медицина, СУБ, БЛС; Eксперт по биоетика към UNESCO.