Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​​​

Доц. д-р Клара Георгиева Докова д.м.


Катедра: Социална медицина и организация на здравеопазването
УС:
Е-поща: Klaradokova@mu-varna.bg
Телефон: 052/ 677164 ; 0887784070

 

Биография

​Завършила езикова гимназия “Гео Милев” – гр, Добрич с преподаване на английски език. Завършва медицина в МУ гр.Варна - 1994г. През 1995г. преминава курс по съвременна епидемиология във Института по обществено здраве, Кеймбридж, Великобритания. Завършва магистърска степен по Обществено здраве в Маастрихтски университет, Холандия през 1997г. Придобива специалност по Социална медицина, медицинска статистика и здравен мениджмънт - 1998г. В периода 1999-2002г е администратор и изследовател в проучване „Хранене и инсулти, Варна, финансирано от Wellcome Trust London. Oт 2003 г. е асистент в катедрата по Социална медицина и организация на здравеопазването, Факултет Обществено здраве, МУ Варна. През 2008г. защитава дисертационен труд на тема „Осведоменост, лечение и контрол на артериалното кръвно налягане сред селско население. Бариери за контрол”.​

Публикации

​Има над 50 публикации и участия в научни конгреси. Основните научни интереси са в областта на епидемиология на сърдечно-съдови заболявания и рискови фактори от страна на храненето; здравни неравенства с фокус град/село.

Научни публикации

Член на

​БЛС, Научното дружество по Социална медицина, Европейска асоциация по обществено здраве и Международната асоциация по епидемиология; Член на УС на сдружение „Обществено здравеопазване-99”.​