Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Ас. д-р Лилия Пейчева Панайотова- Овчарова


Катедра: Физиотерапия, рехабилитация, морелечение и проф. заболявания
УС:Морелечение,физиотерапия и рехабилитация
Е-поща: L.Panayotova@mu-varna.bg
Телефон: 052/ 677 050

 

Биография

През 2010 г. завършва медицина –  Медицински университет - Варна  "Проф. д-р Параскев Стоянов". 
Има седемгодишна лекарска практика в доболничната помощ.
През 2011 г. зачислява специализация по „Физикална и рехабилитационна медицина и курортология". 
През 2012 г. взима участие в квалификационен курс за педагогически основи на академично преподаване.  
От 2017 г. работи като асистент към УС по морелечение, физиотерапия и рехабилитация към Катедра по физикална и рехабилитационна медицина, професионални забилявания.  
През 2017 г. завършва магистратура по Здравен мениджмънт към  Медицински университет - Варна ​"Проф. д-р Параскев Стоянов". 

Публикации

Член на

​Член на БЛС