Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​​​

Проф. Мария Атанасова Вълканова д.п.


Катедра: Социална медицина и организация на здравеопазването
УС: Медицинска етика и право
Е-поща: mariavalkanova@mu-varna.bg
Телефон: 052/ 677164; 0887784070

 

Биография

​Завършила e IV ЕГ " Фредерик Жолио-Кюри"- гр. Варна с преподаване на френски език. През 1998г. завършва висше образование, специалност - право, в Икономически университет - Варна. От 1999г. е асистент към Катедра „Здравен мениджмънт”, Факултет по обществено здравеопазване при Медицински университет-Варна. От 2006 г. е асистент към УС по Етика и право при Катедра по Социална медицина и организация на здравеопазването. През 2010 г. защитава дисертационен труд на тема „Договор за застраховка „живот” в случай на смърт в полза на трето лице”.​

От 2012 година е доцент, а от 2018 година е професор по Гражданско и семейно право (Медицинско право).  

Има придобита специалност "Правно регулиране в здравеопазването".

Председател на изпитната комисия за държавен изпит за придобиване на специалност по Правно регулиране в здравеопазването.

Заместник - председател на Контролен съвет при Медицински университет - Варна.

Ръководител на УС по медицинска етика и право към катедра по Социална медицина и организация на здравеопазването.


Публикации

Основните научни интереси и разработки са в областта на медицинското и застрахователното право. Провеждала е научни изследвания и специализации в Университета „Франш Компте”, Безансон (Франция),  Института по Здравно право, Нюшател (Швейцария), специализация за преподаватели по болнично управление (българо-швейцарски проект) и др.

Научни публикации

Отворен достъп

Член на

​Адвокатска колегия – Варна​

Член на съюза на юристите

Член на Световната асоциация по медицинско право