Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​​​​​​

Проф. д-р Веселинка Димитрова Несторова д.м.


Катедра: Физиотерапия, рехабилитация, морелечение и професионални заболявания
УС:
Е-поща: veselina.nestorova@mu-varna.bg; kpb_varna@mail.bg
Телефон: 052/ 978 351

 

Биография

​От 1988 г. е асистент в по професионални заболявания към Катедрата по хигиена, а от 2002 г. към Катедрата по физиотерапия, рехабилитация, морелечение и професионални заболявания на МУ-Варна. Придобити специалности: неврология (1990); професионални заболявания (1993). През 2010 г. защитава дисертационен труд на тема "Субклинична невротоксичност при професионално експонирани лица с олово – комплексно проучване", а през 2012г. е хабилитирана като доцент по професионални заболявания. Допълнителни квалификации: 1995 г. и 1997 г. – „Патофизиология и лечение на болката";
2007 г. – диплом за професионална квалификация и правоспособност „Ултразвукова диагностика на нервната система"; 2012 г. – „Педагогическа квалификация на обучители от лечебни заведения"; 2012 г. – „Социална медицина и здравен менинджмънт"
Основните й научни разработки са в областта на професионалната неврологична патология, диагностиране на уврежданията на нервната система от вибровъздействие, микротравматизации и токсични нокси. Специализирала е в Йоханес Гутенберг Институт - Майнц по проблемите на експериментални проучвания в областта на трудовата медицина и професионалната патология. През 2006 г. и 2010 бе гост-лекар в Клиника по неврология в Worms – Германия, където усъвършенства УЗДС на мозъчни съдове. 

Публикации

Има над 40  научни публикации, над 80 участия в научни конгреси и участие в три монографии. 

Научни публикации

Член на

Доц. Несторова е член на националното дружество по неврология, на дружеството за борба с болката и дружеството по УЗДС към БАУМ, СУБ, БЛС, Национално дружество на профпатолозите.