Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Ас. Соня Валериева Неделчева


Катедра: Социална медицина и организация на здравеопазването
УС:
Е-поща: koleva_sonq@abv.bg; sonya.koleva@mu-varna.bg
Телефон: 052/ 677 164

 

Биография

​Завършилa Професионална гиманзия по икономика „Д-р Иван Богоров" – Варна през 2008 година. Завършва висше образование специалност „Здравен мениджмънт" ОКС „Бакалавър" през 2012 година и ОКС „Магистър" през 2013 година в Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов" - Варна. Експерт по качество и акредитация в отдел „Управление на качеството и акредитация", Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов" - Варна от 2013г. Специализант по специалност „Медицинска информатика и здравен мениджмънт" от 2016г. Хоноруван преподавател по „Социална медицина" през учебната 2016/2017г. От учебната 2017/2018 година е асистент към Катедра „Социална медицина и организация на здравеопазването". От 2018г. редовен докторант в докторска програма „Управление на общественото здраве".

Публикации

Член на