Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​

Гл. ас. Валерия Веселинова Николова д.у.

​Медицински университет Варна, ул. Марин Дринов № 55
Варна 9002, ул. „Брегалница" 3 , ет. 7, к-т 704 а


Катедра: Икономика и управление на здравеопазването
УС:Здравен мениджмънт, здравна и лекарствена политика
Е-поща: valeriya.v.nikolova@gmail.com ; Valeriya.Nikolova@mu-varna.bg
Телефон: 052/677 050

 

Биография

Дата и място на раждане:

06.05.1988 г., гр.Варна

Образование:

VII СОУ „Найден Геров", гр.Варна – чуждоезиков профил

Бакалавър по „Здравен мениджмънт" в Медицински университет – Варна

Магистър по „Фармацевтичен мениджмънт" в Медицински университет – Варна

Специализации:

от 2020 г. специализант по специалност "Медицинска информатика и здравен мениджмънт"

Академични длъжности:

Асистент в Катедрата по икономика и управление на здравеопазването – 2017 г.

Преподавателска дейност:

Упражнения по въведение в здравния мениджмънт – бакалавърска програма по „Здравен мениджмънт" и магистърска програма по „Рехабилитация, морелечение, уелнес и СПА"

Упражнения по лидерство в здравните организации – бакалавърска програма по „Здравен мениджмънт"

Упражнения по основи на управлението в здравеопазването  - бакалавърска програма по „Управление на здравните грижи"

Упражнения по управление на качеството в здравеопазването - бакалавърска програма по „Здравен мениджмънт" и магистърска програма по „Рехабилитация, морелечение, уелнес и СПА"

Упражнения по организационно поведение – бакалавърска програма по „Здравен мениджмънт"

Упражнения по управление на промяната в здравеопазването – бакалавърска програма по „Здравен мениджмънт"

Упражнения по управление на човешките ресурси – бакалавърска програма по „Здравен мениджмънт"

Публикации

Член на