Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​​​

Доц. Валя Иванова Димитрова доктор

бул. Цар Освободител 84 сградата на Медицински колеж


Катедра: Здравни грижи
УС:Акушерка
Е-поща: valya.dimitrova@mu-varna.bg
Телефон: 052677 282

 

Биография

Родена на 09.02.1968г. в гр.Провадия, обл.Варненска. Завършила ПМИ „Д-р Ненчо Николаев" – Варна – 1990г.,  със специалност „Акушерка",  МУ-Варна – бакалавърска и магистърска степен със специалност „Управление на здравните грижи" – 2006г. и 2007г. От 2007г. е преподавател по Общи и специални сестрински и акушерски грижи към Катедра „Здравни грижи" в МУ-Варна, от 2010г. е асистент в същата Катедра. През 2014 г. придобива специалност по Обществено здравеопазване.


Публикации

Има над 18 публикации и 20 участия в научни конференции с основни научни разработки в областта на  обучението на акушерки и оказването на здравни грижи в акушерството и гинекологията.

Научни публикации

Отворен достъп


Член на

​БАПЗГ​