Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​

Гл. ас. д-р Виржиния Атанасова Василева д.м.


Катедра: Социална медицина и организация на здравеопазването
УС:
Е-поща: atanasova.virginia@mu-varna.bg
Телефон: 052/ 677164; 0887784070

 

Биография

​Завършила специалност ”Здравен мениджмънт” през 1999 година и „Обществено здравеопазване” през 2007 година в Медицински университет – Варна. От 2003 година е асистент в катедрата по Социална медицина и организация на здравеопазването на МУ-Варна. Придобита специалност “Mедицинска информатика и здравен мениджмънт” през 2007г.

Публикации

​Има 11 публикации и 6 участия в научни прояви, работила е в 2 национални и международни проекта - изследовател в проучване „Хранене и инсулти, Варна, финансирано от Wellcome Trust London и администратор на проект “Повишаване на качеството на обучение по обществено здравеопазване в страни от Централна и Източна Европа”, финансиран от фондация “Отворено общество” – София.


Член на

​Контролния съвет на сдружение с нестопанска цел „Обществено здравеопазване – 99”​