Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​​

Гл. ас. д-р Елияна Панайотова Иванова д.м.

гр. Варна, ул. “Брегалница” №3 - РЗИ, 10 ет.


Катедра: Хигиена и епидемиология
УС: Епидемиология
Е-поща: eliyana.ivanova@mu-varna.bg
Телефон: +35952606465

 

Биография

​Родена на 24.02.1966 г. в гр. Бургас. Завършва Математическа гимназия - Бургас и медицина през 1992 г. в МУ – Варна. От 1994 – 1997 г. е лекар-ординатор в медицински отделения „Хигиена на труда“  и  „Епидемиологично отделение“при ХЕИ - Бургас; от 1999 – 2008г.- епидемиолог и Главен инспектор Дирекция „Надзор на заразните болести“ отдел „Противоепидемичен контрол“ в РИОКОЗ – Варна; от 2008  – 02.2013г.- епидемиолог в „Медицински център– Санита“ ООД - Варна; от 17.09.2012г. е хонорован асистент  към УС – Епидемиология в Катедра - инфекциозни болести, епидемиология и тропическа медицина, а от м.02.2013 г. е избрана за редовен асистент, след проведен конкурс. Придобита специалност: по епидемиология на инфекциозните болести (2006 г.). Специализира в София – МУ и НЦЗПБ по следните проблеми: епидемиология на инфекциозните болести,  вирусни хепатити, имунизации в Р.България, съвременни насоки в работата по надзора и профилактиката на легионелозите, дезинфекции, дезинсекции и дератизации, . Член на БЛС, научно дружество по епидемиология.


Публикации

Тематиката на научните интереси обхваща теоретични и приложни аспекти на имунизационното дело; инфекции свързани с медицинското обслужване; епидемиологична диагностика и приложна епидемидр.

Научни публикации​

Отворен достъп


Член на

​​​