Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​​​

Гл. ас. Елица Герчева Христова д.м.


Катедра: Физиотерапия, рехабилитация, морелечение и професионални заболявания
УС: Оптометрия
Е-поща: Elitsa.Hristova@mu-varna.bg
Телефон: 052/677-050

 

Биография

​Д-р Елица Христова е завършила медицина в МУ-Варна през 2012 г. От 2013 г. е специализант по Очни болести, а от 2013г-2016г. редовен докторант към Катедра по Очни болести и зрителни науки в СБОБАЛ-Варна.

През 2016г. защитава дисертационен труд на тема „ Микроструктурни характеристики на промените в макулата при заболявания на ретината със социално значение."

Участвала е в повече от 15 национални и международни научни форуми и конгреси. Д-р Христова е автор на 5 публикации: 3 на Български език, 2 на Английски език. Носител е на 3 награди от национални научни форуми, 2 гранта от Европейската академия по алергология и клинична имунология и от Американско-Австрийската фондация, както и на стипендия от БЛС.

Основните ѝ научни интереси са в областта на образната диагностика и лечението на заболявания на ретината.

Публикации

Член на

Български Лекарски Съюз;   Съюз на Очните Лекари в България;  Съюз на Учените в България; Българско дружество по офталмология;  Европейската академия по алергология и клинична имунология