Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​

Доц. Гергана Бончева Ненова д.н.


Катедра: Физиотерапия, рехабилитация, морелечение и професионални болести
УС: Кинезитерапия
Е-поща: Gergana.Nenova@mu-varna.bg
Телефон: 052/677-050

 

Биография

Родена в гр. Русе, завършва специалност „Кинезитерапия“ - ОКС „Магистър" в Русенски университет „Ангел Кънчев" през 1999 г. и магистратура по „Здравен мениджмънт" към Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов" - Варна през 2014 г., през 2016 г. защитава дисертационен труд на тема: „Мястото на кинезитерапевта в общественото здраве и развитието на интегрираните грижи“.  От 2011 г. е кинезитерапевт в Отделение по Ортопедия и травматология на МБАЛ „Св. Марина" – Варна, от 2014 г. е хоноруван асистент в Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна. От 2016 г. е асистент в УС „Рехабилитатор" на МК на МУ-Варна, а от 2018 г. доц. Г. Ненова, доктор е в УС „Кинезитерапия“, катедра „Физиотерапия, рехабилитация, морелечение и професионални заболявания“ към Факултет обществено здравеопазване на МУ – Варна.

Има над 50 публикации в български и чуждестранни списания в областта на кинезитерапията, интегрираните грижи, качеството на обучение и монографичен труд - Кинезитерапията в общественото здраве. По програма „Erasmus+“ през 2017 г. посещава МК в гр. Рига – Латвия, където участва в обмена на професионален опит в сферата на рехабилитацията и кинезитерапията.

Публикации

Член на

Управителния съвет на Асоциацията на физиотерапевтите в България.