Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​​

Ас. д-р Иглика Димитрова Маринова

гр. Варна, РЗИ, ул. “Брегалница” № 3, ет. 4


Катедра: Медицина на бедствените ситуации и морска медицина
УС:
Е-поща: iglika.marinova@mu-varna.bg
Телефон: 052 677 190

 

Биография

Родена в гр. Шумен. Следва и завършва медицина в МУ – Варна между 1990 и 1996 г.; специализира “обща медицина”. От 2008 г. е асистент в Катедра “Хигиена и бедствени ситуации” на МУ – Варна по научната дисциплина “Медицина на бедствените ситуации”. Придобита специалност: обща медицина (2006 г.).

Публикации

Има 10 публикации и 11 участия в научни конференции и конгреси. Основните научни интереси и разработки са в областта на:

- потенциален риск от бедствия и инциденти, възможности за превенция, информираност и подготвеност на институциите и населението за справяне в извънредни ситуации;

- стрес, стресогенни житейски събития, посттравматичен стрес, начин на живот и отключване на заболяване при психосоматични и соматоформни разстройства.

Научни публикации​

Член на

Член на БЛС, ИМАБ.