Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​​

Гл. ас. д-р Мария Николаева Пантелеева-Попова д.м.

гр. Варна, РЗИ, ул. “Брегалница” № 3, ет. 4


Катедра: Медицина на бедствените ситуации и морска медицина
УС:
Е-поща: panteleeva.varna@gmail.bg ; maria.panteleeva@mu-varna.bg
Телефон: 052 677 190

 

Биография

​Родена на 20.09.1961 г. в гр. Варна. Завършва I ЕГ – Варна с преподаване на английски език и медицина през 1986 г.  От 1987 до 1993 е ординатор в отдел ХДЮВ  в ХЕИ - гр. Шумен; от 2004 г. работи като ординатор в отдел Организационно-информационен в ХЕИ – Варна; от 2005 г. до септември 2013 г. е последователно ст.ескперт, гл.експерт, гл.инспектор в дирекция „АПФСО" на РИОКОЗ / РЗИ – Варна. От септември 2011 до май 2013 е хонорован асистент в УС по медицина на бедствените ситуации, а от месец септември 2013 г. е избрана за редовен асистент, след проведен конкурс.


Публикации

Член на

​БЛС