Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​

Гл. ас. Мартин Огнянов Мирчев доктор​


Катедра: Социална медицина и организация на здравеопазването
УС: Медицинска етика и право
Е-поща: martin.mirchev@mu-varna.bg; mart_mirchev@abv.bg
Телефон: 0887/754-558

 

Биография

Завършил НГХНИ „Константин Преславски“ – Варна с изучаване на История, Английски, Латински и Старобългарски език през 2006 година. Завършва висше образование като бакалавър по „Философия“ и магистър по „История на Философията“ в Софийски университет „Климент Охридски“ през 2011 година и като магистър юрист в специалност „Право“ на Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“ през 2015 година. Преподавател по „Медицинска етика“ като хоноруван през учебната 2014/2015. От учебната 2015/2016 година е асистент към Катедра „Социална медицина и организация на здравеопазването“.

Публикации

Член на