Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​

Гл.ас. д-р Миглена Асенова Коларова - Димитрова д.м.

гр. Варна, ул. “Брегалница” № 3 - РЗИ, ет. 4


Катедра: Хигиена и епидемиология
УС: Епидемиология
Е-поща: Miglena.Kolarova@mu-varna.bg
Телефон: 052 677 161

 

Биография

Родена в гр. Варна. Завършила медицина в МУ- Варна през 1996 г.

Придобити специалности
  •    по Вътрешни болести – 2003 г.
  •    по Епидемиология на инфекциозните болести -2012г.
Трудов стаж:  
  •   участъков терапевт в ОРБК –I ВПО гр. Шумен    (1996г.-1997г.),
  •   лекар специализант в ББАЛ Варна  към ВМА- София и МБАЛ "Света Марина"   (1998г.-2002г.),
  •   лекар- ординатор в  АМЦСМП „Д-р Емилова   (2003-2009г.)
  •   старши и  главен  инспектор  в дирекция „ НЗБ" , отдел „ ПЕК" на РЗИ – Варна. Регионален координатор  на  Национална програма за профилактика и контрол на векторно-предавани трансмисивни инфекции. Епидемиолог по Компонент 1 и 3 и Координатор на Програма "Превенция и контрол на ХИВ/ СПИН, туберкулоза и СПИ" (2009-2015г.).
  • Асистент в катедра „Хигиена, МБС и Епидемиология" на МУ – Варна от 2015 г. 

Публикации

Публикации и научни разработки в областта на Епидемиологията на инфекциозните болести.

Научни публикации


Член на

 БЛС