Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​

Ас. Милена Панчева Нанкова

​гр. Варна, бул. Цар Освободител 84 сградата на Медицински колеж

Катедра: Здравни грижи
УС: Медицинска сестра
Е-поща: Milena.Nankova@mu-varna.bg
Телефон: 052/677 206, 2537

 

Биография

​Родена в гр. Варна. През 2011 г. завършва Медицински университет – гр. Варна, ФОЗ, Катедра „Здравни грижи", специалност „Медицинска сестра", ОКС „Бакалавър". През 2013 г. придобива ОКС „Магистър" по специалност „Управление на здравни грижи" в МУ - Варна. Започва работа като медицинска сестра в СБОБАЛ – гр. Варна през 2011 г. От 2012 г. до 2016 г. работи като урологична медицинска сестра в МБАЛ „Св. Анна" – Варна. Заемала е длъжност старша медицинска сестра в МБАЛ „Еврохоспитал" – Варна.

Публикации

​Участва в 3 научни конференции и в различни курсове с цел повишаване на своята квалификация. Основните научни разработки са в областта на здравните грижи и медицинската педагогика. Включена е в работни групи за разработване на 4 здравни проекта.

Член на

БАПЗГ